اوحدي در خصوص افزايش زمان اقامت زائران حج تمتع امسال در مدينه منوره چنین گفت: سفر حج تمتع سفري است طولاني و زائران بين ۲۹ تا ۳۲ روز يا بيشتر در سفرمی باشند ، امسال تمهيدات بسیار خوبي انديشيده شده براي تعدادي از زائران كه امكان پذير بوده و برنامه پروازي به ما اين اجازه را مي*داده، دوره اقامت در مدينه منوره را به ۸ يا ۹ روز افزايش داده كه اين تصميم تنوع در سفر زائران را به دنبال داشته.
اوحدي ادامه داد: در سالهاي آتي اگر توسعه فرودگاه مدينه منوره و جده اين امكان را فراهم آورد كه تعداد پرواز*ها در برنامه پروازي حج افزايش يابد، اميدواريم مدت زمان سفر حج را كاهش دهيم.

منبع :
فیش حج