[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] مدل PT-TW231R داراي قابليت Interactive بوده و به کمک اين قابليت مي توانيد به وسيله قلم مخصوص که در اختيارتان قرار مي گيرد متن، اعداد و اشکال مختلف را به تصوير نمايش داده شده ي ويدئو پروژکتور اضافه کنيد در حالي که تمام اين تغييرات در کامپيوتر شما نيز ذخيره مي شود.

مرجع:
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت][برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]