کارشناسان صنعت هواوفضا براین عقیده اند که با توجه به افزایش ترافیک هوایی و انتشار گازهای گلخانه*ای در سال 2050، انقلابی بزرگ در طراحی هواپیماها کاملا لازم می باشد.

برای روبرویی با این مشکلات، صاحبان صنایع هواپیمایی و مهندسان جوان به طراحی هواپیماهای مفهومی آینده روی کرده اند که از برق و سوختهای زیستی در جهت تامین نیرویشان استفاده می*کنند.
هواپیماهای طراحی شده در آینده می*توانند از طراحی بالها و بدنه جدید الهام گرفته از طبیعت در کنار رایانه*های هوشمندتر و کوچکتر آنبرد بهرهمند شوند.
کارشناسان صنعت هواو فضا براین اعتقادند با توجه به افزایش سطح گازهای گلخانه*ای در جو و کاهش منابع سوخت*های فسیلی در آینده نزدیک قطعا شاهد حضور هواپیماهای عظیم مسافربری با سوخت پاک الکتریسته و پنل*های جذب نور خورشیدی خواهیم بود.


منبع :
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]