از آنجا که منطقه و پروژه های درنظرگرفته شده و تعداد دوربین ها مشخص می نماید لازم است که زاویه دید دوربین ها و رزولوشن تصاویر و ماهیت منطقه تحت کنترل بررسی گردد.

جزئیات تصاویر باید با توجه به حساسیت منطقه تحت پوشش مورد توجه قرار گیرد .

نیازهای عملیاتی یک سیستم و کاربر آن و محدودیت ها و سرویس ها در دسترس ممکن است محل نصب دوربین ها را محدود کرده و ناچار باشیم از دوربین های زیادتری استفاده کنیم .


منبع :
دوربین مداربسته محصولات سیستم مداربسته آنالوگ ، تحت شبکه و HD-SDI