به گزارش روابط عمومی تاویار محافظ پارسه و به نقل از خبرگزاري موج، دكتر غلامرضا محمدخاني، مديركل دفتر فناوري اطلاعات و شبكه علمي كشور در اين خصوص گفت: لينک فيبر نوري سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران با ظرفيت 155مگابيت از مخابرات سعيدآباد تا محل سايت سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران برقرار شد و تجهيزات مورد نياز براي بهره*برداري از اين لينک خريداري و نصب شد. اخبار
وي افزود: با وجود انتقال فيبر نوري تا محل سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران به دليل عدم اتصال سوي ديگر فيبر به شبکه کشوري، امکان بهره*برداري از آن وجود نداشت.
دكتر محمدخاني با اشاره به تلاش*هاي بي*وقفه همكاران دفتر فناوري اطلاعات در خصوص پيگيري براي اتصال به اين شبكه اظهار داشت: با توجه به خصوصي*شدن شرکت مخابرات و تغيير سياست*ها، برقراري مجدد و اتصال به شبکه فيبر کشوري مسائل و مشکلات خاص خود را داشت که با تلاش همکاران دفتر فناوري اطلاعات، رايزني*ها و پي گيري*هاي انجام شده، پس از انجام امکان*سنجي و آزمون*هاي مورد نياز، فيبر سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران از طريق مرکز سعيدآباد به شبکه فيبر نوري كشور متصل شد.
وي يادآور شد: پس از آن تجهيزات مورد نياز در اين خصوص براي اتصال سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران خريداري و نصب شد و هم*اکنون دوره تست براي برقراري ترافيک اينترانت بر روي اين فيبر درحال انجام است.

منبع :
دوربین مداربسته