ساختار سیاسی و حکومتی جمهوری مولداوی
دولت مولداوی به رهبری ولادیمیر فیلات به عنوان نخست وزیر مولداوی از ابتدای سال 2011 میلادی به مدت 4 سال زمام امور جمهوری مولداوی را در اختیار گرفت. ائتلاف همگرایی اروپایی مولداوی شامل سه حزب میانه راست از جمله حزب لیبرال- دموکراتیک مولداوی ، حزب دموکراتیک و حزب لیبرال حامیان دولت در پارلمان این کشور هستند و این احزاب در نوامبر 2010 میلادی در انتخابات پارلمانی پیروز شدند و تلاش آنها سرعت بخشیدن به روند همگرایی اروپایی مولداوی است.


هیات دولت جدید جمهوری مولداوی بر اساس انتخابات 28 نوامبر 2010 میلادی در تاریخ 14 ژانویه مصادف با 24 دی ماه با 58 رای مثبت از پارلمان رای اعتماد گرفتند.


اعضاء هیات دولت مولداوی شامل 21 نفر می باشد که عبارتند از نخست وزیر، 4 معاون نخست وزیر ( 2 تن از آنان وزیر وزارتخانه هم هستند)، 16 وزیر و رئیس آکادمی و رئیس منطقه خود مختار گاگائوزی از اعضای هیات دولت می باشند.

منبع: cisroad.com/countries/Moldova/Political-Structure/lang/Fa