ای جونم قدمات رو چشام بیا و مهمونم شو
گرمی خونم شو ببین پریشون دلم

بیا آرومم کن...

ای جونم میخوام عطر تنت بپیچه تو خونم

تو که نیستی یه سرگردون دیوونم

ای جونم بیا که داغونـــــــم...


ای جونم عمرم نفسم عشقم تویی همه کسم

ای که چه خوشحالم تو رو دارم ای جونم...

ای جونم دلیل بودنم عشقم مثه خون تو تنم

ای که چه خوشحالم تو رو دارم ای جونم...


♫♫♫

ای جونم خزونم بی تو ابر پر بارونم

بیا جونم بیا که قدر بردن تو میدونم

میدونی اگه بگی که میتونی

منو به هرچی میخوام می رسونی


تو که جونی...

بیا بگو که میمونی
ای جونم عمرم نفسم عشقم تویی همه کسم


ای که چه خوشحالم تو رو دارم ای جونم...

ای جونم دلیل بودنم عشقم مثه خون تو تنم


ای که چه خوشحالم تو رو دارم ای ج
♫♫♫ای جونم من این حس قشنگ و به تو مدیونم
می دونم تا دنیا باشه عاشق تو میمونم
میدونم میمونم...ونم
...

انتخاب و ارسال " سونات"