من تموم زندگیم این همه دیوونگیم
عاشقیم دلبستگیم به تو بستگی داره

بودن و نبودنم عطر خیس پیرهنم

حرفایی که میزنم به تو بستگی داره

آشتی باشم یاکه قهر هوا آفتابی یا ابر

اتفاقات تو شهر به تو بستگی داره

خسته یا منتظرم اینکه پشت پنجره ام

اینجا باشم یا برم به تو بستگی داره

من زمستون و بهارم به تو بستگی داره


من همه دارو ندارم به تو بستگی داره

♫♫♫


هرچی اسمش بهونست هرچی که تو این خونست

لحنی که عاشقونست به تو بستگی داره

گریه ی آرامشم نفسی که میکشم لهجه ی نوازشم

به تو بستگی داره

عمرو جون و نفسم برسم یا نرسم

چون شدی همه کسم

به تو بستگی داره

آرزویی که دارم تا نخوام کم بیارم

هرچی قانون میذارم

به تو بستگی داره

رنگای نقاشی هام گریه هامو خنده هام


هرچیزی که من بخوام به تو بستگی داره


روز و ماه و سال من بد خوب و حال من

ممکن و محال من به تو بستگی داره


انتخاب و ارسال "سونات"