گل قشنگ و زیبا چشات همرنگ دریا
بگو هنوز دوسم داری و عاشق من میمونی
تو گل ناز خوشکل تو رو هم نداره مشکل

بگو هنوز دوسم داری و حرف دلم رو خوندی

تو که قشنگ ترینی واسه من بهترینی
تو که شاخه نباتی واسم شیرین ترینی
بگو هنوز دوسم داری و عاشق من میمونی
♫♫♫
دیگه از غصه سرم بیا دستت بگیرم
بزار تا یواش یواش رو شونه هات بمیرم
دل من طاقت نداره اینا همه خواب و خیاله

می پیچه عطرت تو سرم دوباره جون میگیرم


انتخاب و ارسال " سونات"