ساختار سیاسی استونیساختار سياسیالف- تاريخچه و روند استقلال


در تاريخ روم باستان طی قرون اول ميلادی از مردم استونی یاد شده است و بر اساس اطلاعات موجود اين كشور از قرن دوازدهم تا هفدهم ميلادی به ترتيببه اشغال وايكينگها، آلمانها و سوئديها در آمد و در سال 1709 میلادی روسها پس از شكست سوئديها، سرزمين استونی را تحت حاكميت خود در آوردند.

در سال 1908 میلادی ابتدا کشور آلمان و سپس کشور شوروی، استوني را تحت اشغال خود در آوردند. این کشور در سال 1919 میلادی به كمك نيروهای انگليسی و فنلاندی مجددا استقلال خود را بازيافت و در سال 1939 میلادی طی پيمان سری مولوتف-ريبن تروپ به کشور شوروی واگذار شد. در سال 1940 میلادی شوروی با حمله به استونی، اين سرزمين را به اراضی خود ملحق ساخت. با آغاز حمله آلمان به شوروی، استونی بار ديگر به اشغال آلمانها در آمد.در سپتامبر سال 1944 میلادی استونی از قوای آلمان باز پس گرفته شد و در زمره جمهوری های شوروی در آمد و در پی تحولات شوروی سابق، استونی در تاريخ 20 اوت سال 1991 میلادی اعلام استقلال نمود.


ب – نوع حكومت


قانون اساسی:

با استقلال مجدد استونی، قانون اساسی جديد این جمهوری در تاريخ 28 ژوئن 1992 میلادی به رفراندم گذاشته شد و 93 در صد مردم رای مثبت خود را نسبت به قانون اساسی جدید اعلام داشتند و از سوم جولای همان سال نیز قانون اساسی جديد به اجرا در آمد.
بر اساس قانون اساسی جديد اصل تفكيك و توازن قوا، استقلال دادگاهها، حقوق بشر و آزادی بر اساس اصول شناخته شده بين المللی مورد تاكيد قرار گرفته است.

پارلمان:


استونی يك جمهوری پارلماني است و بر اساس قانون اساسي جديد، بالاترين مرجع قانون گذاری این جمهوری، مجلس دولتی موسوم به Riigikogu می باشد. تعداد نمايندگان مجلس 101 نفر می باشد و برای مدت 4 سال انتخاب می شوند. كليه اتباع استونی كه حداقل 18 سال سن داشته باشند می توانند در انتخابات شركت کنند و همچنین كليه كسانی كه حداقل 21 سال سن دارند می توانند خود را نامزد احراز پست نمايندگی مجلس نمايند.

آخرين انتخابات مجلس در سال 2011 میلادی و به صورت الكترونيكی برگزار گرديد.لازم به ذکر است که نمايندگان پارلمان دارای مصونيت بوده و تنها به پيشنهاد مميز حقوقی و تاييد اكثريت اعضاي مجلس دولتی از سوي مراكز قضائی مورد سئوال قرار مي گيرند.

رئيس جمهور:

انتخاب رئيس جمهور ( به مدت 5 سال ) بعنوان رئيس حكومت، مهمترين مسئوليت مجلس دولتی محسوب مي شود. شرط احراز پست رياست جمهوری، داشتن حداقل 40 سال سن مي باشد. آقای توماس هندريك ايلوس در سال 2011 میلادی برای دومين بار توانست به سمت رياست
جمهوری این کشور انتخاب گردد.

دولت:

كابينه وزيران متشكل از نخست وزير و 12 وزير عهده دار امور قوه اجرائی می باشند و نخست وزير به پيشنهاد رئيس جمهور و تصويب مجلس تعيين می گردد. به دنبال انتخابات پارلمانی سال 2011 میلادی، آقای آندروس آنسيب از حزب اصلاحات به عنوان نخست وزير اين كشور انتخاب شد.منبع:

cisroad.com/countries/Estonia/Political-Structure/lang/Fa