لــطــفــا اطـلاع رسـانـی کـنیـد ... مهم...مهم...مهم

موضوع: لــطــفــا اطـلاع رسـانـی کـنیـد ... مهم...مهم...مهم

برچسب ها: هیچ یک
 1. **4hoo** گفت:

  لــطــفــا اطـلاع رسـانـی کـنیـد ... مهم...مهم...مهم

  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]لــطــفــا اطـلاع رسـانـی کـنیـد ... [/B][/FONT][/SIZE][/COLOR][COLOR=#ff0000][SIZE=5][FONT=arial][B]مهم...مهم...مهم [/B][/FONT][/SIZE][/COLOR][COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]لــطــفــا اطـلاع رسـانـی کـنیـد ...[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]مرکز ژیو فیزیک دانشگاه تهران هشدار داد روز [/B][/FONT][/SIZE][/COLOR][COLOR=#ff0000][SIZE=5][FONT=arial][B]3 شهریور1391[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR][COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B] زلزله ای به قدرت [/B][/FONT][/SIZE][/COLOR][COLOR=#ff0000][SIZE=5][FONT=arial][B]11[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR][COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B] ریشتر کل ایران را می لرزاند.[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B].[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B].[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B].[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B].[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B].[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B].[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B].[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B].[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B].[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B].[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B].[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B].[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]....[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]همچنین این مرکز اعلام کرد که [/B][/FONT][/SIZE][/COLOR][COLOR=#ff0000][SIZE=5][FONT=arial][B]مرکز[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR][COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B] این زلزله [/B][/FONT][/SIZE][/COLOR][COLOR=#ff0000][SIZE=5][FONT=arial][B]ورزشگاه آزادی[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR][COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B] می باشد.[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B].[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B].[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B].[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B].[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B].[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B].[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B].[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B].[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B].[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B].[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B].[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B].[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B].[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B].[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B].[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B].[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]این مرکز از هواداران استقلال خواست که به ورزشگاه نروند.[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B].[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B].[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B].[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B].[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B].[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B].[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B].[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B].[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B].[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B].[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B].[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B].[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B].[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B].[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B].[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B].[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B].[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  [COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]چون [/B][/FONT][/SIZE][/COLOR][SIZE=6][COLOR=#ff0000][FONT=arial][B]پرسپولیس زلزله محبوب هر چی دله[/B][/FONT][/COLOR][/SIZE][B][SIZE=4][FONT=microsoft sans serif][COLOR=#ff0000]

  [/COLOR][/FONT][/SIZE][IMG]********forum.iranvij.ir/images/smilies/laugh.gif[/IMG][IMG]********forum.iranvij.ir/images/smilies/laugh.gif[/IMG][IMG]********forum.iranvij.ir/images/smilies/laugh.gif[/IMG][IMG]********forum.iranvij.ir/images/smilies/laugh.gif[/IMG][IMG]********forum.iranvij.ir/images/smilies/laugh.gif[/IMG][IMG]********forum.iranvij.ir/images/smilies/laugh.gif[/IMG][IMG]********forum.iranvij.ir/images/smilies/laugh.gif[/IMG][IMG]********forum.iranvij.ir/images/smilies/laugh.gif[/IMG][IMG]********forum.iranvij.ir/images/smilies/laugh.gif[/IMG][IMG]********forum.iranvij.ir/images/smilies/laugh.gif[/IMG][IMG]********forum.iranvij.ir/images/smilies/laugh.gif[/IMG][IMG]********forum.iranvij.ir/images/smilies/laugh.gif[/IMG][IMG]********forum.iranvij.ir/images/smilies/laugh.gif[/IMG][IMG]********forum.iranvij.ir/images/smilies/laugh.gif[/IMG][IMG]********forum.iranvij.ir/images/smilies/laugh.gif[/IMG][IMG]********forum.iranvij.ir/images/smilies/laugh.gif[/IMG][IMG]********forum.iranvij.ir/images/smilies/laugh.gif[/IMG][IMG]********forum.iranvij.ir/images/smilies/laugh.gif[/IMG][IMG]********forum.iranvij.ir/images/smilies/laugh.gif[/IMG][IMG]********forum.iranvij.ir/images/smilies/laugh.gif[/IMG][IMG]********forum.iranvij.ir/images/smilies/laugh.gif[/IMG][IMG]********forum.iranvij.ir/images/smilies/laugh.gif[/IMG][IMG]********forum.iranvij.ir/images/smilies/laugh.gif[/IMG] [/B][COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  Khandeye Talkhe Man Az Gerye GhamAngiZ tAr aStTtTtT
 2. عسل گفت:
  داشتم سکته میکردم دختر:-101
 3. دنیای خاموش من گفت:
  :-montazer

  جالب بود...(:-91من عاشق این شکلکم)


  :-sheytanat  ..*
  روی لینک تاپیک های زیر کلیک و حتما مطالعه کنید *..


  "اطلاعيه و اخبار انجمنها"قوانین انجمن"

  Hidden Content  برای جلوگیری از بی نظمی در تاپیک ها لطفا فقط از دکمه سپاس استفاده کنید

  هنگام زدن تاپیک دقت کنید تاپیک تکراری نباشد