کانال تلگرام فال و طالع بینی

در تمام بخش ها مدیر فعال ( با سابقه فعالیت در انجمن های دیگر ) می پذیریم ، با ما تماس بگیرید. انجمن پیچک

نمایش نتایج: از شماره 1 تا 2 , از مجموع 2

موضوع: سرمایه گذاری در ازبکستان

 1. #1
  کاربرفعال

  آخرین بازدید
  چهارشنبه ۱۵ بهمن ۹۳ [ ۱۸:۰۷]
  نوشته ها
  457
  امتیاز
  3,259
  سطح
  1
  Points: 3,259, Level: 1
  Level completed: 99%, Points required for next Level: 0
  Overall activity: 23.0%
  دستاوردها:
  Tagger First Class1000 Experience Points3 months registered
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 72 در 64 پست
  حالت من
  Khoshhal

  سرمایه گذاری در ازبکستان

  سرمایه گذاری در ازبکستان  قانون سرمايه*گذاري خارجي ازبكستان


  قانون سرمايه*گذاریهای خارجی ازبكستان، شماره 1 ـ 609
  تاريخ 30 آوريل سال 1998 ميلادی
  در اين قانون طبق فصل 23 قانون جمهوری ازبكستان شماره 1 ـ 832 مورخه 20/8/1998 تغييراتی وارد شده است.

  ماده*ي 1. اهداف و وظايف قانون

  اين قانون مبانی حقوقی و نحوه*ی انجام سرمايه*گذاریهای خارجی در قلمرو جمهوری ازبكستان را مشخص مي كند.
  وظايف عمده*ی اين قانون عبارتند از:
  ـ مساعدت در جهت توسعه اقتصاد ازبكستان و همگرايی آن با نظام اقتصادی بين المللی از طريق تشويق و حمايت از سرمايه*گذاریهای خارجی
  ـ جلب و استفاده بهينه منابع مالی، مادی، معنوی و ديگر منابع خارجی، تكنولوژی ها (فن آوری) خارجی و تجارب مديريتی

  ماده*ی 2. قانونگذاری در مورد سرمايه*گذاریهای خارجی

  قانون جمهوری ازبكستان « در مورد گارانتی ها (ضمانت ها) و اقدامات حمايتی حقوق سرمايه گذاران خارجی» و ديگر اسناد قانونی تشكيل شده است.
  چنانچه در موافقت نامه*ی بين المللی جمهوری ازبكستان مقرراتی تعيين شده باشد كه مغاير با مقررات پيش بيني شده در قوانين راجع به سرمايه*گذاریهای خارجی باشد، مقررات موافقت نامه بين المللی بكار گرفته می شود.

  ماده*ی 3. سرمايه*گذاریهای خارجی

  در قلمرو جمهوری ازبكستان هر نوع فعاليت مادی و غير مادی و حقوق و مالكيت معنوی و همچنين هر گونه درآمد حاصل از سرمايه*گذاریهای خارجی كه طبق قوانين ممنوع نباشد و عمدتاً به منظور كسب درآمد (سود) انجام شود سرمايه*گذاریهای خارجی شناخته می شود.
  در اين قانون بعنوان درآمدی كه توسط سرمايه گذاران خارجی بعنوان سرمايه*گذاری مجدد reinvestmentبه واحدهای كارفرمايی و ديگر نوع فعاليت ها گذاشته می شود هر گونه وسايل حاصله از سرمايه*گذاری به جمهوری ازبكستان اعم از سود، درصد، حق السهم، حق امتياز، پاداش پروانه ای و پاداش حق العمل، پرداخت های بابت كمك فنی، ارائه خدمات فنی و ديگر نوع پاداش ها، تلقی می شوند.

  ماده*ی 4. سرمايه گذاران خارجی

  در جمهوری ازبكستان موارد مشروحه*ی زير مي توانند سرمايه گذاران خارجی باشند:
  ـ دولت های خارجی، ارگان*های مديريت يا منطقه ای كشورهای خارجی
  ـ سازمانهای بين المللی كه طبق موافقت نامه*ها و ساير توافقنامه ها بين كشورها (دولت ها) ايجاد شده باشند يا واحدهای حقوق عمومی بين المللی می باشند.
  ـ اشخاص حقوقی، هر گونه مشاركت، سازمان يا اتحاديه كه طبق قوانين كشورهای خارجی تأسيس شده و فعاليت می كنند.
  ـ اشخاص حقيقی كه اتباع دولت خارجی، اشخاص بدون تابعيت و اتباع جمهوری ازبكستان كه به طور دايمی در خارج از كشور سكونت دارند.

  ماده 5. شكل های انجام سرمايه*گذاری خارجی

  سرمايه گذاران خارجی مي توانند در قلمرو جمهوری ازبكستان از طريق زير سرمايه*گذاری نمايند:
  ـ سهيم شدن در سرمايه های اوليه و ديگر اموال شركت ها (جامعه ها)، مشاركت ها، بانكها، سازمان های بيمه و ساير شركت های انتفاعی كه باتفاق اشخاص حقوقی و (يا) اشخاص حقيقی جمهوری ازبكستان ايجاد شده است.
  ـ ايجاد و توسعه انجمن ها، مشاركت ها، بانكها، سازمان های بيمه ای و ديگر شركت هايی كه كاملاً به سرمايه گذاران خارجی تعلق می گيرند.
  ـ خريداری اموال، سهام و ساير اوراق بهادار اعم از اوراق قرضه كه از طرف اشخاص مقيم دايم جمهوری ازبكستان منتشر شده است.
  ـ حق مالكيت معنوی اعم از حق تأليف، گواهی نامه های اختراع، علامت های تجاری، مدل های مفيد، نمونه های صنعتی، عناوين شركت ها و ناو هاو (know how) و همچنين ارزش شهرت تجاری good will
  ـ خريداری امتياز اعم از امتياز برای اكتشافات، توليد، استخراج يا استفاده از منابع طبيعی
  ـ خريداری مالكيت واحدهای تجاری و زمينه های خدمات، ساختمانهای مسكونی با قطعه های زمين كه در آن استقرار دارند، همچنين حق تصاحب و استفاده از زمين (از جمله بر اساس اجاره) و منابع طبيعی
  سرمايه گذاران خارجی در قلمرو جمهوری ازبكستان به شكل های ديگر كه با قوانين جاری مغاير نباشد نيز مي توانند سرمايه*گذاری كنند.
  تغيير شكل كه در آن براي اولين بار يا مجدداً سرمايه*گذاری خارجی انجام بگيرد موجب تغيير تشخيص آنها به عنوان سرمايه*گذاری نمی گردد.

  ماده*ی 6. بنگاههای با سرمايه*گذاری خارجی

  سرمايه گذاران خارجی در قلمرو جمهوری ازبكستان می توانند با سرمايه*گذاریهای خارجی بنگاه*هايی (كارخانجاتی) را ايجاد نمايند و از كليه حقوق، گارانتی ها و مزايايی كه طبق قوانين جمهوری ازبكستان ارائه شده است برخوردار باشند.
  در قلمرو ازبكستان كارخانجاتی به عنوان كارخانجات (بنگاههای) با سرمايه*گذاری خارجی تلقی می گردد كه در آنها سرمايه*گذاریهاي خارجی حد اقل 30 درصد سهام (سهميه*ی حصه) يا سرمايه*ی اوليه را تشكيل نمايد. آنها در هر گونه اشكال تشكيلاتی و حقوقی كه با قوانين جمهوری ازبكستان مغاير نباشد فعاليت می كنند.
  يكی از مشاركت كنندگان بنگاه با سرمايه*گذاریهاي خارجی حتماً بايستی سرمايه گذار خارجی باشد كه در سرخطهای دوم، سوم يا چهارم ماده 4 اين قانون اشاره شده است.
  بنگاه (كارخانه) با سرمايه*گذاریهای خارجی ممكن است يا از طريق تأسيس يا خريداری سهام توسط سرمايه گذار خارجی از كارخانه*ی بدون سرمايه*گذاریهای خارجی در كارخانه*ی قبلاً تأسيس يافته يا خريداری چنين كارخانه بطور كامل از جمله در جريان خصوصی سازی ايجاد گردد.
  كارخانه با سرمايه*گذاریهای خارجی از لحظه ثبت دولتی حقوق مربوطه شخصيت حقوقی را كسب می كند. نحوه*ی ايجاد و ثبت دولتی كارخانجات با سرمايه*گذاریهای خارجی توسط هيأت وزيران جمهوری ازبكستان تعيين می گردد.

  ماده*ی 7. شركت های دختری، شعبه ها و نمايندگی های شركت های با سرمايه*گذاری خارجی

  سرمايه گذاران خارجی می توانند در قلمرو جمهوری ازبكستان شركت*های اقماري، شعبه با حق شخصيت حقوقی و همچنين دفتر نمايندگی و ديگر شعب جداگانه كه شخصيت های حقوقی نباشند با رعايت ضوابط قانونگذاری جمهوری ازبكستان ايجاد كنند.
  در خارج از جمهوری ازبكستان می توان شركت های دختری، شعب، نمايندگي*ها و ساير شعب جداگانه با سرمايه*گذاریهای خارجی ايجاد كرد.

  ماده*ی 8. اتحاديه های انتفاعی شركت ها (كارخانجات)

  شركت های با سرمايه*گذاریهای خارجی طبق قانونگذاری جمهوری ازبكستان می توانند در قلمرو جمهوری ازبكستان اتحاديه ها، كنسرن ها، مؤسسه ها، كنسرسيوم ها و ديگر شركت های انتفاعی و همچنين به عنوان عضو متساوی الحقوق دارد اتحاديه های فعال وارد شوند.

  ماده*ی 9. رژيم حقوقی برای سرمايه*گذاریهای خارجی در قلمرو جمهوری ازبكستان

  دولت هنگام انجام فعاليت سرمايه*گذاریها در قلمرو جمهوری ازبكستان تمامی حقوق سرمايه گذاران خارجی را تضمين و حمايت می كند. به سرمايه گذاران خارجی و سرمايه*گذاریهای خارجی رژيم عادلانه و متساوی الحقوق ارائه می شود، حمايت كامل و مستمر و امنيت داده می شود. چنين رژيم نبايد با مساعدت كمتر از رژيم معين در موافقت نامه های بين المللی جمهوری ازبكستان باشد.
  قانونگذاری جمهوری ازبكستان طبق موازين متداول حقوق بين المللی محدوديت ها و ممنوعيت ها به سرمايه*گذاریهای خارجی در زمينه های معين اقتصادی و انواع فعاليت ها به منظور حمايت منافع امنيت ملی جمهوری ازبكستان داشته باشد.
  اعاده*ی حقوق و منافع نقض شده*ی سرمايه گذاران خارجی كه بر اساس قوانين جمهوری ازبكستان تضمين شده است توسط قانونگذاری از جمله طبق موافقت نامه های بين المللی جمهوری ازبكستان تضمين می گردد.

  ماده*ی 10. حقوق سرمايه گذاران خارجی

  سرمايه گذار خارجی طبق اصول حقوق بين المللی و قانونگذاری جمهوری ازبكستان از حقوق مشروحه*ی زير برخوردار است:
  ـ حجم، نوع و محورهای سرمايه*گذاری را بطور مستقل تعيين نمايد.
  ـ برای انجام فعاليت سرمايه*گذاری با اشخاص حقوقی و حقيقی قراردادهايی را منعقد نمايد.
  ـ تصاحب، استفاده و كاربرد سرمايه*گذاری ها و نتايج فعاليت سرمايه*گذاری های خودی بنا به تصميم سرمايه گذار خارجی حقوق تصاحب، استفاده و كاربرد سرمايه*گذاریها و نتايج آنها را می توان به ساير اشخاص حقوقی و حقيقی بر اساس ترتيب معين در قانونگذاری جمهوری ازبكستان واگذار كرد.
  مناسبات متقابل طرفين هنگام واگذاری حقوق بر اساس موافقت نامه ها تنظيم می گردد.
  ـ تصميم گيری مستقل در مورد ثبت اختراع در خارج و در خود جمهوری ازبكستان در ارتباط با اختراعات، مدل های مفيد و نمونه های صنعتی متعلق به او كه در نتيجه*ی فعاليت سرمايه*گذاری در جمهوری ازبكستان بدست آمده است.
  ـ بطور مستقل و آزاد درآمدهای (اعم از برگشت درآمد كه در نتيجه*ی فعاليت سرمايه*گذاری بدست آمده است را اداره می كند.
  ـ حق استفاده از اعتبارات و وام ها را دارد.
  ـ استفاده از وسايل به ارز ملی در حسابهای جاری خود برای كسب ارز خارجی در بازار ارزی داخلی
  ـ بر اساس مفاد و شرايط پيش بينی شده در قانونگذاری خريداری حقوق بر قطعات زمينی
  ـ كاربرد اموال و هرگونه حقوق مربوط به اموال كه به او بر اساس مالكيت متعلق می باشد بعنوان پوشش تمامی تعهدات، اعم از تعهدات معطوف به جلب وسايل وامی بر طبق قانونگذاری جمهوری ازبكستان كه توسط او پذيرفته شده است.
  ـ حق دريافت جبران معادل در صورت مصادره سرمايه*گذاری ها و ساير دارايی ها
  ـ دريافت جبران خسارات وارده در نتيجه اقدامات غيرقانونی (عدم اقدام) و تصميمات ارگان های دولتی مديريت، ارگان*های حكومت دولتی در محل ها و مسئولين آنها
  ـ سرمايه گذار خارجی حقوق ديگری كه در قانونگذاری جمهوری ازبكستان پيش بينی شده است نيز دارا می باشد.

  ماده*ی 11. تعهدات سرمايه گذاران خارجی

  سرمايه گذاران خارجی هنگام انجام فعاليت سرمايه*گذاری در قلمرو جمهوری ازبكستان متعهد هستند:
  ـ قوانين جاری جمهوری ازبكستان را مراعات نمايند.
  ـ ماليات و پرداخت های ديگر را طبق قانونگذاری جمهوری ازبكستان پرداخت كنند.
  ـ در قبال تعهدات بعهده گرفته شده در ارتباط با سرمايه*گذاری پاسخگو باشند.
  ـ گرفتن نتيجه گيری های تجزيه و تحليل پروژه های سرمايه*گذاری در مورد رعايت درخواست های بهداری، محيط زيست و غيره ناشی از قانونگذاری جمهوری ازبكستان
  ـ اجتناب از هر نوع تأثير*گذاری غير قانوني (فشار) مستقيم و يا غير مستقيم بر شركای خود در ارتباط با فعاليت سرمايه*گذاری و يا به ارگان*های مديريت دولتی و ارگان*های خودگردان محلی به منظور گرفتن مزايای اضافی و امتيازات نسبت به رقبای خود.
  ـ سرمايه گذار خارجی در برابر نقض قانونگذاری جمهوری ازبكستان مطابق شرايط عمومی مسئوليت دارد و با اموال خود كه بر اساس حق مالكيت متعلق به او است و طبق قوانين و مقررات جمهوری ازبكستان ممكن است مورد مجازات قرار بگيرد پاسخگو می باشد.

  ماده*ی 12. فعاليت انتفاعی سرمايه گذاران خارجی

  فعاليت انتفاعی سرمايه گذاران خارجی از جمله در ارتباط با ايجاد، فروش، تجديد ساختار و يا انحلال كارخانجات با سرمايه*گذاری های خارجی، شركت های دختری آنها، شعبه ها و نهادهای ديگر همچنين اتحاديه ها و مجموعه های انتفاعی، شكل گيری صندوق كارخانجات با سرمايه*گذاریهای خارجی، انعقاد قراردادهای اجاره و غيره طبق قوانين جمهوری ازبكستان تنظيم می گردد. كارخانجات با سرمايه*گذاریهای خارجی طبق قانونگذاری جمهوری ازبكستان ماليات و پرداخت های ديگر اعم از پرداخت های بيمه*ی اجتماعی و تأمينات اجتماعی كارمندان خود كه اتباع جمهوری ازبكستان می باشد را پرداخت می كند. تمامی مخارج كارخانجات با سرمايه*گذاریهای خارجی به ارز خارجی بايستی از محل عايدات ارزی خود آنها تأمين گردد و همچنين از منابع ديگر مجاز طبق قانونگذاری جمهوری ازبكستان براي كسب ارز خارجی تأمين می گردد. خود اكتسابی ارزی آنها همچنين در چهارچوب كنسرسيوم ها، اتحاديه ها و ديگر تشكلاتي كه ايجاد می شود نيز تأمين می گردد. كارخانجات با سرمايه*گذاریهای خارجی مستقلاً با رعايت درخواست های قانونگذاری جمهوری ازبكستان معاملات صادراتی و وارداتی را انجام می دهند. به صادرات محصول توليد خودی مجوز و سهميه بندی اطباق نمی شود.
  كارخانجات با سرمايه*گذاریهای خارجی حق دارند بدون مجوز كالاهای مورد نياز توليدات خود را طبق قانونگذاری جمهوری ازبكستان وارد نمايند. نحوه*ی تشخيص محصول توليدات خودی كه صادر می شود و محصولی كه توسط كارخانجات برای رفع نيازمندی های خود وارد می شود توسط هيأت وزيران جمهوری ازبكستان تعيين می گردد.
  از اموالی كه از سوی سرمايه گذاران به جمهوری ازبكستان براي نيازمندی های خودی توليدی و همچنين مايحتاج شخصی سرمايه گذاران خارجی و اتباع كشورهای خارجی كه در جمهوری ازبكستان طبق قراردادهای كاری منعقده با سرمايه گذاران خارجی به سر می برند عوارض گمركی اخذ نمی گردد. ثبت اختراعات و كاربرد نمونه های صنعتی متعلق به سرمايه گذاران خارجی كه آنها را بعنوان سرمايه*گذاری می گذارند و كارخانجات با سرمايه*گذاریهای خارجی به ترتيب معين در قانونگذاری جمهوری ازبكستان انجام می گيرد.
  كارخانجات با سرمايه*گذاریهای خارجی بطور مستقل ليست، نحوه*ی ايجاد و استفاده*ی صندوق كارخانه را تعيين می كنند. مناسبات كاری كارمندان كارخانجات با سرمايه*گذاریهای خارجی طبق قانونگذاری جمهوری ازبكستان تنظيم می گردد.

  بيمه*ی اجتماعی و تأمينات اجتماعی كارمندان كارخانه*ی با سرمايه*گذاریهای طبق قانونگذاری جمهوری ازبكستان (باستثنای بيمه*ی اجتماعی و تأمينات اجتماعی كارمندان خارجی) بر اساس قانونگذاری جمهوری ازبكستان تنظيم می گردد. كارخانجات با سرمايه*گذاریهای خارجی می توانند طبق مفاد و شرايط مندرج قوانين قطعات زمين خريداری كنند.
  هنگام انتقال حقوق مالكيت به ساختمانها و تأسيسات همراه با اين واحدها حق استفاده از قطعه زمين نيز به ترتيب و شرايط معين شده توسط قانونگذاری جمهوری ازبكستان منتقل می گردد.
  اجاره دادن اموال براي سرمايه گذاران خارجی توسط موجر بر اساس قراردادها و طبق قانونگذاری صورت می پذيرد.
  كارخانجات با سرمايه*گذاریهای خارجی احتساب و گزارش دهی را به ترتيب معين از طرف قانونگذاری جمهوری ازبكستان انجام می دهند. آنها دفاتر حسابداری و يادداشت ها را به ارز ملی جمهوری ازبكستان و همچنين با صلاحديد خود به ارز معتبر قابل تبديل بعمل می آورند.

  ماده*ی 13. قراردادهای امتيازی

  دادن امتياز اكتشافات، توليد و بهره برداری منابع طبيعی و انجام ديگر فعاليت انتفاعی بر اساس قراردادهای امتيازی كه توسط سرمايه گذاران خارجی با ارگان*های تام الاختيار مديريت دولتی جمهوری ازبكستان به ترتيب معين در قوانين منعقد گرديده است انجام می گيرد.
  امتيازات در تمامی زمينه ها و انواع فعاليت ها امكان پذير است منوط به اينكه طبق قانونگذاری جمهوری ازبكستان ممنوع نشده باشد و پاسخگوی اهداف قراردادهای امتيازی منعقده باشد.

  ماده*ی 14. جلب كارمندان خارجی

  سرمايه گذاران خارجی و كارخانجات با سرمايه*گذاریهای خارجی طبق قانونگذاری جمهوری ازبكستان به منظور انجام فعاليت سرمايه*گذاری حق دارند آزادانه با اتباع هر كشور خارجی و اشخاص بدون تابعيت مقيم خارج از جمهوری ازبكستان قراردادهای كاری منعقد نمايند.چنين اشخاصی حق دارند طي تمامي مدت اعتبار قرارداد كار وارد جمهوری ازبكستان شوند و در قلمرو آن مقيم باشند منوط باينكه رواديد كثير المسافرت دريافت كنند. مسائل دست مزد، مرخصی، حقوق بازنشستگی كارمندان خارجی بايستي با هر يك از آنها جداگانه در قراردادها حل و فصل گردد. دستمزد اين كارمندان و ساير درآمدهايی كه ازطريق قانونی بدست می آيد را می توانند بدون هيچ گونه محدوديت ها پس از پرداخت ماليات و ساير پرداخت های اجباری معين توسط قوانين به كشورهای ديگر حواله كنند.
  سرمايه گذار خارجی، كارخانه با سرمايه*گذاریهای خارجی وجوه بيمه*ی اجتماعی و تأمينات اجتماعی كارمند خارجی را به صندوق های مربوطه به كشوری كه آن كارمند اقامت دايمی دارد حواله می كنند.

  ماده*ی 15. آزادی رفت و آمد

  سرمايه گذاران خارجی، نمايندگان آنها و كارمندان آنها كه در ازبكستان در ارتباط با فعاليت سرمايه*گذاری به سر می برند حق دارند در سراسر قلمرو ازبكستان آزاد رفت و آمد نمايند. برخی محدوديت ها را می توان صرفاً به منظور تأمين امنيت ملی بكار برد منوط به اينكه چنين محدوديت ها رفت و آمد آزادانه در قوانين جمهوری ازبكستان معين شده باشد.

  ماده*ی 16. بيمه*ی سرمايه*گذاریهای خارجی

  بيمه*ی سرمايه*گذاریها و ريسك سرمايه گذاران خارجی بطور داوطلبانه انجام می گيرد.
  سرمايه گذاران خارجی مساوی با سرمايه گذاران داخلی كشور در هر سازمان بيمه*ی كه در قلمرو جمهوری ازبكستان قانونی فعاليت مي كنند از حق حمايت بيمه ای برخوردارند. بيمه*ی سرمايه*گذاریهای خارجی از ريسك های سياسی و غيره همچنين ممكن است توسط سازمانهای بين المللی، آژانس های خارجی دولتی اعتبارات صادراتی و ديگر شركت های بيمه صورت بگيرد. سازمانهای بيمه كه بيمه*ی سرمايه*گذاریهای خارجی را انجام می دهند در قبال تعهدات جمهوری ازبكستان پاسخگو نيستند. دولت در قبال تعهدات سازمانهای بيمه بغير از مواردی كه در موافقت نامه طرفين پيش بينی شده است پاسخگو نيستند.
  بيمه*ی سرمايه*گذاریهای خارجی حمايت بيمه ای و گارانتي های از ريسك های سياسی و غيره از جمله موارد زير را تأمين می سازد:
  ـ از سلب مالكيت و همچنين هر گونه اقدامات قانونی و اداری كه منجر به مصادره مالكيت و يا خلع يد از آن، از دست دادن نظارت بر آن يا درآمد هايی كه از آن بدست می آيد.
  ـ ايجاد محدوديت ها در راه انتقال (حواله) ارز خارجی به خارج از كشور
  ـ وارد كردن تغييرات در قوانينی كه جنبه*ی تبعيضی نسبت به برخی گروه*های سرمايه گذاران دارد.
  ـ از دخالت ارگان*های مديريت دولتی، ارگان*های خودگردان محلی و اشخاص سمت دار آنها در مناسبات قراردادی سرمايه گذاران
  ـ از جنگ ها، شورش*های مردم و يا ساير وقايع مشابه
  ـ از ديگر انواع ريسك های سياسی و غيره مربوط به سرمايه گذاران خارجی و سرمايه*گذاریهای خارجی

  ماده*ی 17. تأمين تعهدات

  اموال و حقوق اموالی كارخانه*ی با سرمايه*گذاریهای خارجی را كارخانه می تواند در قبال تمامی تعهدات اعم از اخذ وام بعنوان ضمانت و وثيقه استفاده كند. وثيقه تعهدات ممكن است حق مالكيت وی به واحدهای تجارت و زمينه های ارائه خدمات و همچنين ساختمانهای مسكونی با قطعات زمينی كه در آن استقرار دارند باشند، حق مالكيت بر اموال، ساختمان، تأسيسات، دستگاهها و همچنين ديگر اموال باشد.
  كليه اموال و حقوق اموالی متعلق به سرمايه گذار خارجی با حق مالكيت قطع نظر از محل قرار گرفتن آن را می توان بعنوان ضمانت و وثيقه تعهدات خود استفاده كرد.

  ماده*ی 18. تجديد سازمان و يا انحلال كارخانه با سرمايه*گذاریهای خارجی

  كارخانه با سرمايه*گذاریهای خارجی می تواند به ترتيب پيش بينی شده توسط قانونگذاری جمهوری ازبكستان توسعه سازمان يا منحل گردد.
  كارخانه*ی با سرمايه*گذاریهای خارجی كه ظرف مدت يك سال از تاريخ ثبت دولتی سرمايه*ی اوليه*ی خود را به ميزانی كه در اسناد تاسيس پيش بينی شده اگر مورد ديگر طبق قانونگذاری پيش بينی نشده باشد شكل ندهد به ترتيب معين منحل می گردد. در ضمن كارخانه*ای كه سرمايه اوليه خود را در مدت اشاره شده به ميزان پيش بينی شده در اسناد تأسيس شكل ندهد ميزان آن را می تواند به اندازه*ی سرمايه*ی اوليه شكل گرفته ولی نه كمتر از ميزان حد اقل معين توسط قانونگذاری كاهش دهد يا به شكل ديگر تشكيلاتی و حقوقی مبدل گردد (در متن قانونی جمهوری ازبكستان شماره 1 ـ 832 مورخ 20/8/1999)
  دارايی كارخانه*ی با سرمايه*گذاریهای خارجی هنگام انحلال آن به ترتيب معين مشمول ماليات بندی می گردد. بخش باقیمانده بين شركت كنندگان كارخانه با سرمايه*گذاریهای خارجی متناسب به سهم آنها در اموال كارخانه تقسيم بندی می شود، اگر در اسناد تاسيس مورد ديگری پيش بينی نشده باشد.
  سرمايه گذار خارجی در صورت خارج شدن از كارخانه*ی با سرمايه*گذاریهای خارجی يا در صورت انحلال اين كارخانه حق استرداد سهم خود در اموال كارخانه را به شكل پول يا كالا با قيمت آزاد بازاری دارد.
  هنگام توسعه سازمان يا انحلال كارخانه با سرمايه*گذاریهای خارجی به كارمندان كه قرارداد كار با آنها متوقف شده باشد رعايت حقوق و منافع آنها طبق قانونگذاری تضمين می گردد.

  ماده*ی 19. تعهدات دولت در رابطه با سرمايه*گذاریهای خارجی

  دولت، ارگان*های مديريت دولتی و ارگان*های خودگردان محلی فقط در قبال تعهداتی پاسخگو هستند كه طبق قراردادهای با سرمايه گذاران خارجی به عهده خود گرفته اند و اختيارات اشخاص امضاء كننده به ترتيب معين توسط قانونگذاری جمهوری ازبكستان تأييد شده است.
  دولت در قبال تعهدات اشخاص مقيم دايم در ازبكستان كه سرمايه*گذاریهای خارجی جلب مي كنند پاسخگو نيست باستثناي مواردی است كه چنين تعهدات از طرف دولت به ترتيب معين قانونی تضمين شده باشد.

  ماده*ی 20. وظايف ارگان*هايی كه جلب سرمايه*گذاریهای خارجی انجام می دهند

  به منظور جلب، تحقق و حمايت سرمايه*گذاریهای خارجی ارگانی كه از طرف دولت عهده دار شده است، ارگان*های مديريت دولتی و ارگان*های خودگردان دولتی در محلها و همچنين سازمانهای علاقمند غيردولتي موظفند؛
  ـ مواردی در مورد امكانات و شرايط فعاليت سرمايه*گذاری در جمهوری ازبكستان تهيه و منتشر سازند.
  ـ ارائه مشاوره ها براي سرمايه گذاران پتنسيال روی مسائل حقوقی، اقتصادی و ساير مسائل فعاليت آنها و به ارائه كمك و مساعدت لازم در حل مشكلات (مسائل)
  ـ تهيه پيشنهادات جهت تكميل پايه*ی حقوقی فعاليت سرمايه گذاران خارجی
  ـ در چهارچوب اختيارات خود جمهوری ازبكستان را مناسبات بين المللی در مسائل سرمايه*گذاریهای خارجی معرفی می كنند.
  ـ انجام ديگر اموری كه به جلب، تحقق و حمايت سرمايه*گذاریهای خارجی معطوف باشند.

  ماده*ی 21. اختيارات ارگان*های دولتی در ارتباط با كنترل بر فعاليت سرمايه گذاران خارجی

  نظارت بر رعايت درخواست های قانونگذاری جمهوری ازبكستان ازسوی سرمايه گذاران خارجی و كارخانجات با سرمايه*گذاریهای خارجی توسط ارگان*های دولتی ماليات و ديگر ارگان*هايی كه از طرف دولت جمهوری ازبكستان تام الاختيار هستند در چهارچوب اختيارات آنها كه در قانونگذاری جمهوری ازبكستان معين شده است انجام می گيرد.
  هنگام اجرای وظايف نظارت، ارگان نظارت كننده موظف است اسرار تجاری را آشكار نسازد. آشكار ساختن اسرار تجاری طبق قانونگذاری جمهوری ازبكستان پيگرد قانونی دارد.

  ماده*ی 22. مفاد متضاد

  در صورت بروز ناسازگاری بين مفاد اين قانون و ساير اسناد قانونی با قراردادهای بين المللی جمهوری ازبكستان مفادی كه بيشتر برای سرمايه گذاران خارجی مساعد هستند برتری دارند.
  اسلام كريم اف رئيس جمهوری ازبكستان

  متتم قانون گذاری تجارت خارجي جمهوری ازبکستان


  در بررسی نوبتی تغییرات در مباني قانون گذاری جمهوری ازبکستان می خواهيم به شرح ذيل در بخش فعالیت اقتصادی خارجی نكاتي يادآور شوديم .
  ١- درتاریخ ١١ آوریل سال جاری از طرف هیات وزیران جمهوری ازبکستان تصویب نامه شماره ٦٧ «در باره اقدامات مربوط به سازمان دهی فعالیت بازار مکاره صنعتی جمهوری و بورس تعاونی» در راستای اجرای فرمان رییس جمهوری ازبکستان در خصوص تقویت بیشتر تعاونی صنعتی درون رشته ای و بین رشته ای تصویب شد.
  تصویب نامه به منظور سازمان دهی فعالیت بر اساس منظم بازار مکاره صنعتی جمهوری و بورس تعاونی اتخاذ شده است. مطابق تصویب نامه مذکور در ساختار شرکت سهامی عام «کمپانی ملی نمایشگاهای اوز اکسپو سنتر» مقام اجرایی بازار مکاره صنعتی جمهوری و بورس تعاونی ایجاد می شود.


  در عین حال وظایف اساسی مقام اجرایی بازار مکاره صنعتی جمهوری و بورس تعاونی عبارت اند از:

  - تشکیل برگزاری مرتب بازار مکاره صنعتی جمهوری و بورس تعاونی؛
  - به موقع اجراء گذاشتن و مطلع ساختن گسترده فعالان اقتصادی، از آن جمله، از طریق جابجا کردن در شبکه اینترنت پایگاه اطلاعاتی مورد تجدید مداوم، اطلاعات در باره کالاهای تولیدی، وارداتی وامید بخش در کار برد، در باره کارخانه های داخلی که جهت این امر منابع تولیدی و تکنولوژی دارند و همچنین در باره اقدامات پوشش دولتی قابل ارائه حین تولید چنین کالاها؛
  - انجام مساعدت در پیدا نمودن شرکا و انعقاد قراردادهای اقتصادی بین تولید کنندگان داخلی برای تحویل محصولات تولید خود و همچنین سامان کاری و تحکیم ارتباطات تعاونی تولیدی بین رشته ای و درون رشته ای و شکل گیری مجموعه سفارشات فعالان اقتصادی؛
  - پیاده سازی تصمیمات کمیته تشکیلاتی بازار مکاره صنعتی جمهوری و بورس تعاونی.
  علاوه بر آن، به وسیله تصویب نامه، آیین نامه ترتیب سازمان دهی فعالیت مقام اجرایی بازار مکاره صنعتی جمهوری و بورس تعاونی و ساختار مقام اجرایی مورد تصدیق قرار گرفته است.
  ناگفته نماند که به وزارت روابط اقتصاد خارجی، سرمایه گذاری و بازرگانی جمهوری ازبکستان به طور مشترک با وزارتخانه ها و دوایر ذیربط دستور داده شده است تا به مقام اجرایی بازار مکاره صنعتی جمهوری و بورس تعاونی مدارک اطلاعاتی لازم را به طور مرتب برای تشکیل مؤثر فعالیت آن، ارائه نمایند.
  همچنین توسط تصویب نامه مزبور هیات وزیران جمهوری ازبکستان تدابیر جامع در خصوص آمادگی و برگزاری بازار مکاره صنعتی جمهوری و بورس تعاونی در سال 2008 مطابق ضمیمه تصویب شده است.


  ٢.در تاریخ ٢٨ مه سال 2008 تصویب نامه رییس جمهوری ازبکستان شماره پی پی ٨٧٩ «در باره برنامه محدودسازی تولید محصولات ساخته شده، قطعات و مصالح تکمیلی بر اساس تعاونی صنعتی برای سال*های 2008 – 2010 » اتخاذ شده است.
  تصویب نامه حاضر به منظور افزایش تولید محصولات جايگزین وارداتی و رقابت پذیر، تقویت تعاونی صنعتی درون رشته ای و بین رشته ای، رشد اشتغال زایی جامعه و همچنین با توجه به نتایج بازار مکاره صنعتی جمهوری و بورس تعاونی برگزار شده تصویب شده است.
  بنابه پارامترهای اختصاصی حجم تولید و سطح محدودسازی انواع اساسی محصولات صنعتی برای سال های 2008 – 2010 که در برنامه محدودسازی ذکر شده است، اهمیت ویژه ای به افزایش تولید محصولات مدرن ساخته شده جايگزین وارداتی و رقابت پذیر، قطعات و مصالح تکمیلی در چنین رشته ها مانند صنایع خودروسازی، ماشین سازی کشاورزی، هواپیماسازی، تولید تکنیک الکترونیکی معیشتی قایل است.
  لازم به تاکید است که به موجب تصویب نامه، کارخانه هایی که در آن قطعات تکمیلی تولید خواهد شد تا اول ژانویه سال 2011 از پرداخت عوارض و مالیات ذیل معاف هستند:


  - پرداخت های گمرکی(غیر از عوارض تشریفات گمرکی) به خاطر واردات تجهیزات تکنولوژی و قطعات یدکی آن و همچنین اجزاء غیر تولیدی در جمهوری ولی قابل استفاده در فرآیند تکنولوژی حین تولید محصولات مورد محدودسازی؛
  - مالیات بر سود، پرداخت مالیاتی واحد(برای فعالان که سیستم ساده مالیات بندی را بکار می برند) در بخش محصولات تولید شده مطابق پروژه های محدودسازی؛
  - مالیات بر اموال در بخش دارایی تولیدی اساسی که برای تولید محصولات مورد محدودسازی بکار برده می*شود.
  در ضمن، مطابق تصویب نامه یاد شده، وجوه آزاد شونده در نتیجه ارائه تسهیلات فوق الذکر، جهت ایجاد تولیدات تازه و همچنین گسترش، ترمیم، نوسازی، تجدید تجهیزات فنی و تکنولوژی تولیدات فعال، خرید مواد خام و مصالح ضروري برای تولید محصولات مورد محدودسازی، ترغیب کارمندان فنی و مهندسان کارخانه های فعال در اجرای برنامه محدودسازی سوق داده می شود.
  توسط تصویب نامه حاضر ترکیب کمیسیون ویژه ای در خصوص تامین اجرای برنامه محدودسازی تولید محصولات ساخته شده، قطعات و مصالح تکمیلی بر اساس تعاونی صنعتی تصدیق گریده و آن کمیسیون صلاحیت ارائه پیشنهادات به هیات وزیران در خصوص وارد نمودن تغییرات به پارامترها و لیست لوایح محدودسازی محصولات و همچنین به فهرست محصولات ساخته شده، مصالح و قطعات تکمیلی را در اختیار دارد.
  منبع: هفته نامه «دلاوی پارتنر» شماره ٢٨ مورخ 9 جولای 2008 چاپ تاشکند . انتشارات وزارت روابط قتصادی خارجی، سرمایه گذاری و بازرگانی جمهوری ازبکستان.  نكات مهم قانون سرمايه*گذاری خارجی جمهوری ازبكستان

  1ـ در صورت مغايرت قوانين داخلی با مقررات بين المللی در خصوص سرمايه*گذاری خارجی، مقررات بين*المللی اعمال و اجرا می گردد.
  2 ـ سرمايه*گذاران خارجی بايد حد اقل 30 درصد سهام يا سرمايه اوليه شركت را عهده دار باشند.
  3 ـ سرمايه*گذاری خارجی از طريق احداث كارخانه، خريداری سهام يا خريداری آن دسته از شركت*هايی كه از سوی دولت به بخش خصوصی واگذار می شود ممكن است.
  4 ـ سرمايه*گذاران خارجی می توانند در قلمرو جمهوری ازبكستان اقدام به تأسيس دفتر نمايندگی، شركت*های اقماری يا شعبه با رعايت ضوابط و مقررات نمايند. همچنين در خارج از قلمرو ازبكستان نيز می توانند مبادرت به چنين اقدامی بنمايند.
  5 ـ دولت تمامی حقوق سرمايه*گذاران خارجی فعال در قلمرو ازبكستان را تضمين و حمايت می كند.
  6 ـ اعاده حقوق و جبران سرمايه*گذاران خارجی علاوه بر قوانين داخلی، طبق موافقتنامه های بين المللی جمهوری ازبكستان تضمين می گردد.
  7 ـ سرمايه*گذار خارجی می تواند از اعتبارات و وامهای ارائه شده توسط دولت ازبكستان استفاده نمايد.
  8 ـ جبران خسارت كامل در صورت مصادره اموال و ساير خطرات احتمالی و اقداماتی غير قانونی ارگان*های دولتی و حكومتهای محلی.
  9 ـ بهره مندی و حق استفاده از ساير حقوقی كه در قوانين ازبكستان پيش بينی شده است.
  10 ـ عدم اخذ عوارض گمركی از اموال و تجهيزات ابتدايی ورودی به ازبكستان جهت انجام امور توليدی.
  11 ـ مناسبات كاری كاركنان شركت و خدمات بيمة آنها با سرمايه*گذار خارجی بر اساس قوانين داخلی ازبكستان تنظيم و اجرا می گردد.
  12 ـ سرمايه*گذاران خارجی می توانند مطابق مفاد و شرايط مندرج در قوانين زمين خريداری نموده و مالكيت آن را عهده دار شوند.
  13 ـ بيمه سرمايه*گذاری و ريسك بطور داوطلبانه انجام می پذيرد.
  14 ـ سرمايه*گذار خارجی علاوه بر حق استفاده از بيمه های داخلی می تواند سرمايه*گذاریهای خود را در برابر ريسك*های سياسی و غيره توسط سازمان های بين المللی و ديگر شركت*های بيمه انجام دهند.
  15 ـ بيمه سرمايه*گذاری خارجی قرار ذيل امكانپذير است:
  ـ سلب مالكيت، مصادره اموال و دارایی ها و درآمدهای حاصل از سرمايه*گذاری
  ـ ايجاد محدوديت براي انتقال ارز به خارج از كشور
  ـ ايجاد تغييرات ماهوی در قوانين بطوری كه منجر به تضييع حقوق سرمايه*گذاران خارجی شود.
  ـ دخالت ارگان*ها و نهادهای دولتی و حكومت*های محلی در مناسبات قراردادی سرمايه*گذاران خارجی
  ـ جنگ، شورش و ساير وقايع مشابه
  ـ ديگر انواع ريسك های سياسی
  16 ـ سرمايه*گذار حق دارد نسبت به توسعه يا انحلال شركت خود اقدام نمايد. پس از ثبت دولتی شركت چنانچه سرمايه*گذار پس از يكسال اقدام به تأسيس واحد سرمايه*گذاری ننمايد، شركت مورد نظر منحل اعلام خواهد شد.


  منبع: cisroad.com/countries/Uzbekistan/Investing/lang/Fa
 2. #2
  کاربر سایت

  آخرین بازدید
  جمعه ۰۳ اردیبهشت ۹۵ [ ۱۹:۲۶]
  سن
  24
  نوشته ها
  2
  امتیاز
  636
  سطح
  1
  Points: 636, Level: 1
  Level completed: 99%, Points required for next Level: 0
  Overall activity: 0%
  دستاوردها:
  3 months registered500 Experience Points
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 1 در 1 پست

  بزرگترین سایت کسب درامدازفروش پول الکترونیکی وفارکس و...

  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] این سایتم برااکسچنج وخریدووفروش ارزهای الکترونیکی خوبه ومن چندین خریدموفق ازش داشتم درضمن میتونیدازش کسب درامدکنیدوباقراردادن اسکریپت تبادل ارزش درسایت یاوبلاگ خودتون برای خودتون صرافی داشته باشیدویابالینک ارسال مشتری تون وارسال مشتری 15%ازکارمزدتبادلارزوبگیرید مچنین میتونیدبه پشتیبانیش به زبان فارسی هم پیام بدیدویاارزهای موجودوباوجه ریالی هم باهاشون هماهنگ کنیدتابخریدهمچنین بعدثبت نام یه پنل مجهزبهتون میده که از4طریق میتونیدازسایت براخودتون درامدکسب کنیدواگه کسی بالینک زیرمجموعه گیری شماتوسایت ثبت نام کنه30درصدازکل درامدزیرمجموعتونوبه عنوان پورسانت زیرمجموعه خواهیدگرفت علاوه براین چندمورددیگه هم درپنل کاربریتون که بعدثبت نام وواردشدن به سایت قابل مشاهده خواهدبودوجوددارد

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •