انتخاب همسر...

منبع : salamat.ir

1 - یكی از مهم*ترین علت*های شكست در ازدواج توقع و تصورات غلط از ازدواج است. خوشبختی به خودی*خود رخ نمی*دهد، بلكه ساخته می*شود. به همان اندازه انتخاب و داشتن همسر خوب، تلاش در حفظ آن نیز مهم است.


2 - ازدواج دوای هیچ دردی نیست. حكم غذا را دارد، نه دارو. ازدواج باعث رفع هیچ*یک از مشكلات روانی نمی*شود.

3 - ازدواج وسیله است، نه هدف، بسیاری از ازدواج*های غلط و ناموفق به این دلیل رخ می*دهد كه افراد آن را یك هدف قرار می*دهند(به هر ترتیبی شده باید ازدواج كرد) در نتیجه برای رسیدن به آن گاهی بسیاری از اصول عقلانی و حتی اخلاقی را نیز نادیده می*گیرند و زیر بار انتخاب غلط می*روند یا بدون آمادگی و شرایط لازم درگیر آن می*شوند.

4 - بسیاری از مشكلات و اختلاف*های زناشویی از بین نمی*روند، بلكه همین كه به این تفاهم برسید كه در زمینه*هایی با هم اختلاف*نظر دارید و به یك سازگاری و توافق دونفره برسید كافی است.

5 - زوج*های موفق و خوشبخت نیز گاهی بحث و كشمكش دارند و اگر این طور نباشد باید در صحت و سلامت ازدواجشان شك كرد. مزیت زوج*های موفق در این است كه می*دانند چگونه به درستی با اختلاف*ها و مشكل*ها مواجه شوند و به تفاهم برسند. آنها به تفاوت*ها احترام می*گذارند و با دید برنده و بازنده به مسائل نگاه نمی*كنند.

6 - در زندگی اشتراكی هیچ فایده و قانونی وجود ندارد مگر اینكه زوجین با هم آن را وضع كرده باشند. ازدواج همچون درختی است كه در صورت عدم*آبیاری و مراقبت، دیر یا زود پژمرده خواهدشد. مشكل*ها و اختلاف*های جدی زناشویی با ورود بچه*ها برطرف نمی*شود.

7 - اگرچه هرچه اشتراك*ها و شباهت*های بین زوجین بیشتر باشد امكان به وجود آمدن صمیمیت بیشتر است ولی این به آن معنی نیست كه زوجین همیشه باید در تمام لحظه*های خوششان با هم باشند.


8 - رابطه زناشویی یك رابطه 50/50 سپس 100/100 است. یك ازدواج*زمانی می*تواند موفق باشد كه در رابطه، هر یك از طرفین با تمام صفات خوب خود باشند و اشتباه دیگری را مجوزی برای خطای خود ندانند.

9 - زوجین نه مكمل یكدیگر، بلكه حامی و تقویت*كننده همدیگر هستند. هر یك از زوجین افرادی عاقل، بالغ، كامل و توانمندی هستند كه می*توانند زندگی خود را به تنهایی و با خوشی بگذرانند ولی با آگاهی و انتخاب تصمیم می*گیرند با دیگری و كمك به هم مسیر رشد و *كمال را دلپذیرتر، معنی*دارتر و بهتر طی كنند.

10 - اولین شرط و لازمه ارتباط خوب و موثر زناشویی ابراز صحیح، صریح و شفاف احساسات، نظرات و خواسته*هاست.


11 - اگر در ازدواج قرار باشد كسی تغییر كند آن یك نفر خود ما هستیم!

12 - اگرچه مشورت با والدین نشانه سلامت عقل است ولی این شما هستید كه می*خواهید با همسرتان زندگی كنید، نه آنها.

انتخاب و ارسال " سونات"