گرد آوری – تحقیقات نشریه فیزیک " ریویولترز"


فیزیکدان*های مرکز اپتیک کوانتومی موسسه «ماکس پلانک» آلمان با ساختن یک ساعت متحرک که با یون*های لیتیوم کار می*کرد، تغییر گذشت زمان در سرعت*های مختلف را اندازه گرفتند. این یون*ها در مرکز یون*های سنگین «دارمشتاد» آلمان تا یک سوم سرعت نور سرعت گرفته و گذشت زمان برای آنها با یون*های ثابت مقایسه شد. نتیجه کار تایید می*کند (همان*طور که تئوری نسبیت اینشتین پیش*بینی می*کرد)، سرعت زیاد باعث گذشت کند*تر زمان می*شود.

نتایج تحقیق فعلی که در نشریه فیزیک «ریویو لترز» چاپ شده، نتیجه ۱۵ سال تحقیق در موسسه ماکس پلانک است. به گفته دیگر فیزیکدان*ها این نتایج ۵۰ تا ۱۰۰ برابر بهتر از نتیجه آزمایشات دیگری است که تا به*حال برای اثبات اتساع زمانی انجام شده است. علاوه بر آن، این آزمایش نشان می*دهد که در سیستم زمان سنجی ماهواره*های جهانی و موقعیت*یاب و همین*طور دیگر سیستم*های ماهواره*ای که به تعیین دقیق زمان وابسته هستند، باید بازنگری شود. آژانس فضایی اروپا برای اصلاح این زمان سنجی*ها آزمایشی را در ایستگاه بین*المللی فضایی انجام خواهد داد.


انتخاب و ارسال " سونات"