سلام اگر عکسهای ارسالی را قادر به مشاهده نمی باشید , از کامپیوتر خودم استفاده و قبلا" نیز. به هرحال در فرصت دیگر حتما" ارسال و قبل از آن با راهنمائی دقیق تر میفرستم بخصوص سه اشتراک
جدید خودم که عکسها فعلا"در آلبوم ووبلاگ و گروه هواداران سونات هست باید انجام دهم .
شب خوش

دوستدار شما " سونات "