طراحی سایت حرفه ای می تواند موجب جلب نظر کاربران شود اما به خودی خود اگر قابلیت دسترسی در موتورهای جستجوگر را نداشته باشد، موجب جلب ترافیک نخواهد شد. اولین گام در استراتژی سئو کمک نمودن به ربات های موتورهای جستجو به منظور ایندکس گذاری و شناساندن وب سایت خواهد بود که موجب افزایش ترافیک و بدست آوردن کاربران بیشتر به سمت سایت خواهد شد.


در اینجا برخی پارامترها که در بهینه سازی سایت کمک کننده می باشند را بیان خواهیم نمود و به وضوح مشاهده خواهید نمود که موتورهای جستجو گونه وب سایت شما را ایندکس گذاری می نمایند.

استفاده از URL Canonical
اگرچه دو آدرس [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] و Example Domain یکسان به نظر می رسند اما این دو URL متفاوتی می باشند. canonical URL بدین مفهوم می باشد که به گوگل اجازه می دهیم تنها یکی از آدرس های URL ترجیح دهنده را ایندکس نماید در غیر انصورت بدلیل وجود دوآدرس صفحه با محتوای یکسان بر رنکینگ شما تاثیر منفی می گذارد.


اگر شما تحت شرایطی قرار گرفتید که می بایست canonical پیج داشته باشید در تگ هد این موضوع را به موتور جستجو بیان نمایید.

"link rel="canonical" href="redirect.php?a=www.instance.com/canonical
استفاده از متاتگ ربات
متاتگ ها تگ html می باشند که در بخش <head> صفحه قرار می گیرند و به موتورهای جستجو بیان می کند وب سایت را ایندکس نماید و در سایت کاوش نماید. درج این متاتگ در طراحی وب سایت موجب جذب ترافیک خواهد شد و در سئو سایت شما تاثیر گذار خواهد بود.

"meta name="robots" content="index, follow

اهمیت فایل Robot.txt
این فایل نقش مشابه ای با متاتگ ربات دارد. این فایل قادر خواهد بود دسترسی ربات های موتور جستجو را محدود نماید. این فایل در وب سرور سایت شما می باشد.


به منظور اجازه ایندکس گذاری صفحات به موتور جستجوگر، کد زیر را در هر صفحه سایت قرار دهید.


*:User-agent


isallow


اگر می خواهید ایندکس گذاری تمامی صفحات را محدود نمایید کد زیر را درج نمایید.


*:User-agent


Disallow: /directory-name


و اگر می خواهید تمام سایت را از موتورهای جستجو محدود نماید کد زیر را درج نمایید.


*:User-agent


/isallow

ایجاد XML Sitemap
لینک های موجد در صفحه موجب ارتباط میان صفحات سایت می شود. XML Sitemap روش مناسبی برای کمک به ربات های گوگل برای ایندکس گذاری صفحات و کاوش در سایت شما می باشد.


در زیر نمونه ای از فایل XML Sitemap درج شده است.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


<urlset xmlns="redirect.php?a=www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">


<url>


<loc>redirect.php?a=www.instance.com/</loc>


<lastmod>2013-10-04</lastmod>


<changefreq>monthly</changefreq>


<priority>0.7</priority>


</url>


</urlset>تگ urlset به پروتکل استاندارد اشاره می نماید. تگ <url> والدی برای هر آدرس URL ورودی است و تگ <loc> فرزندی برای برای هر تگ والد <url> می باشد. تگ <lastmod> آخرین به روز رسانی را تعین می نماید. پس از ایجاد فایل XML Sitemap در وب سرور بارگذاری نمایید و در فایل robot.txt نیز نام فایل را درج نمایید.


منبع: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]