تو بخوای همون میشم


تو اگه گلی گلدونت من اگه ابر پر باری ...بارون و تگرگت من
اگه پروازو میخوای با ل و پرت شونه های من
اگه پر گشود نو بخوای آسمون آبی, تن من ....
اگه درمونی ... همه دردا واسه من اگه جوونه یا بذری...
زمینت تن خاکی من اگه سردی مثه زمستون بشه آفتابی آغوش من
اگه میخوای بشی راهی جاده و مسیرت تن خاکی من ...
اگه سبزارو میخوای بشم بهاری و سبزه زار تو , من

شب سیاهتو بگم بره صبح صادقت,من
هرچی بخوای میشم همون
اگه ناباوری, باورت شعرای بارون زده من
اگه واژه ساده ای از تو می سازم قصه ای بلند او تو بشه
دریا یا شب یلدا اما نه ... مثه ماه پنهون تو آسمون
اگه جشن و بزمی میخوای مهمونات مه و مهر و ستاره ها از من
اگه هر چی بگی یا بخوای میشم یه دنیا و
همش قربونی از تن و جون خود من ....

"سونات آبی ایرانی "