· طعم بارون
· داره بارون می ریزه تن زمین خیس و تر می شه ابر خوش خیال اومده
· پنجره چشای ماتو بشوره
· وقتی بارون تموم شه کوچه به کوچه هر ستاره روشن پا میزاره
· دلش واسه زمین تنگ شده آخه
· اطاقای تاریکو نور افشونی کنه طعم بارونو چشیدن آره شیرینه
· اما آسمون خوب با خورشید خانومش
· قشنگ و دل انگیزتره مهتاب نقره پوش خاک پر ثمر واسه هم دیگه
· نه فقط یکی واسه همه
· تا با دور گردون تو آروم بگیری و همه باهم باشیم همصدا با سرود هر پرنده ...
· بزنیم زیر آواز مست و دیوونه زندگی همش که نیس درد و غصه
· جائی هم بزاریم واسه خنده سرود مستونه شادی زود گذره
· شادی و غم هر دو باهم فرقی نداره
· واسه همه یه جوره دیگه بزار خورشید خانوم نوراشو پخش کنه
· بتابه تو گلخونه تازه کنه گلای مهربونی و عاطفه رو بین همه
· داره بارون می ریزه چقدر با ادا و ناز می ریزه هر قطره بارون بی غل و غشه و چه ساده....
· بیخیال غمها باش تن زمینو نیگا بارون خیسش کرده
· شاید فردا نیاد دیگه روز بشه آفتاب بیاد تو
· کوچه به کوچه تا تاریکی ها رو ببره نورشو بپاشونه هر ستاره
· اونوقت ببین چه عاشقونه می مونه
· کنارش مهتابه ساز زندگیتو خوب بزن کوکی و با صدای ریزش بارون بساز یه ترانه
· طعم بارونو بچش چقد ه شیرینه مثه طعم مهربونی و صداقت با هم دیگه ...
· "سونات آبی ایرانی"