معاون برنامه*ریزی استانداری تهران با بیان اینکه اقداماتی در جهت کاهش قیمت گوشت قرمز در هفته جاری انجام می*شود، گفت:روزانه ۴۰۰ تن گوشت قرمز در استان تهران مصرف می*شود.
به گزارش افکارنیوز نعمت*الله ترکی در گفت*وگو با فارس درباره کاهش قیمت گوشت قرمز در هر کیلو اظهار داشت: روزانه ۴۰۰ تن گوشت قرمز در استان تهران مصرف می*شود که از این تعداد ۲۰۰ تن در داخل استان تولید و مابقی از سایر استان*ها وارد می*شود.

ترکی به مشکلاتی که در واردات گوشت قرمز از استان سیستان و بلوچستان وجود دارد بیان داشت: بعد از ماه مبارک رمضان تیم کارشناسی برای تسهیل در واردات گوشت قرمز به این استان اعزام می*شوند.

معاون برنامه*ریزی استانداری تهران درباره قیمت تمام شده گوشت قرمز در استان، خاطرنشان کرد: قیمت تمام شده گوشت قرمز در استان تهران در صورت تعادل در عرضه و تقاضا، باید گوشت وارداتی به ۱۴ هزار تومان و تولیدی تهران به ۱۷ هزار تومان کاهش یابد.

وی درباره اقداماتی که در هفته جاری برای تعدیل قیمت گوشت قرمز انجام می*شود بیان داشت: در حال حاضر روزی ۲۰ تن گوشت قرمز وارد تهران می*شود که اگر میزان واردات به ۱۰۰ تن در روز برسد قیمت گوشت قرمز تعدیل می*شود.