کمروئی
میخوام بگم عاشقتم دوست دارم روم نمیشه
اگه نگم دلم آروم نمیشه
آره ... کمروئی ام پیش تو حسابی آبرومو برده
سرنوشتم توو کلید در بهشت من هم اسم تو شده
تو دنیاز به این قشنگی همه رنگی قشنگه
جز دورنگی که پره هوسه از دروغ و کلکه
منوتو از ماهی یاد بگیریم عشق واقعی
اگه از آب جدا بشه می میره
اگه عاشقی گناهه دل شکستن یه عاشق هم گناهه
اگه هر دو سنگ بشیم باز عاشق همدیگه میشیم دوباره
واسه دیدن خورشید گریه میکنم وقتی شب میرسه
تا ستاره هم گم بشه اما مگه میشه ماه آسمونشو از یاد ببره
ماهی دریاشو فراموش بکنه
بی وفائی رسم عاشقیه تو بشکن این رسم تا از دلا بره
اون لحطه ای که گل خنده رو لبات بشینه دنیا قشنگترین میشه
رنگین کمون پاداش عاشقیه تا آخرین قطره زیر بارون می مونه
تو دلم جز تو هیچکی پا نمیتونه بزاره
راست میگن تو دو رویی !!!دلخور نشو آخه یه رویت ماهه
یه روی دیگه ات تک گله یکی از یکی زیبا تره
این همه گفتم ز دوست داشتنت اما... وقتی ببینمت روم نمیشه
مثه لال و بی زبونها میشه و اگه هم نگم خب دلم آروم نمیشه
تو بگو چکار کنه دلم با این کمروئی ... حتمی راه حلی داره....
"سونات آبی ایرانی "