عکاسی حرکت آهسته شاید لذت بخش و جذاب باشد; اما گروهی از دانشمندان با استفاده از عکاسی سریع توانسته اند حرکت نور در فضا را دنبال کنند. باور کنید یا نه، شما در تصویر زیر دارید به یک تپ نور نگاه میکنید که به سطح یک آینه برخورد کرده و باز میگردد.
محققان دانشگاه واشنگتن سن لوئیس با استفاده از تکنیکی به نام عکاسی فوق سریع فشرده (CUP)، موفق شده اند نور را با ثبت صد میلیارد تصویر در ثانیه دنبال کنند. مسلما این یک پیشرفت بزرگ در عکاسی خطی است.(نوعی عکاسی که در آن یک سنسور در راستای پرتوی نور حرکت کرده و تلاش به ثبت تصویر آن میکند.) اما دانشمندان برای این کار از این تکنیک در دو بعد استفاده کرده*اند. در تصویری که مشاهده کردید یک پرتو لیزر به سمت یک آینه شلیک شده و در مدت زمان ۳۰۰ تریلیونم ثانیه به ثبت رسیده است. یک عمل بسیار دقیق که کاربرد عملی زیادی هم دارد. امید میرود این تکنولوژی در درک فیزیک حرکتی نور، به یاری دانشمندان آمده و با کمک به آن*ها در بررسی بازتاب و انعکاس نور، کمک شایانی به پیشرفت بشر در زمینه پوشش*های نامرئی کند.

منبع : [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]