گروه سبک زندگیتو چرا هنوز مجردی؟ تو که خیلی خوب و خوشگلی
2. اینا همش قسمته بالاخره وقتی انتظارش و نداری همسرت و پیدا می کنی
3. نگران نیستی که وقتی سنت بالا بره دیگه نتونی بچه دار بشی؟
. یعنی تا حالا با هیچ کسی آشنا نشدی؟
. تو خیلی خوبی. اونا لیاقت ندارن که با تو باشن
. نگران نباش، بالاخره یه روز یکی و پیدا می کنی!!!
بعد از اینکه ازدواج کردی ،آرزو می کنی کاش هنوز مجرد بودم

ناراحت نباش هنوز این همه مرد/ زن مجرد هست
باید قبل از اینکه به یکی دیگه علاقمند بشی خودت و دوست داشته باشی
0. خیلی دوست دارم همسر آیندت و ببینم حتما باید خیلی خوب باشه

. یه روز به این حالت می خندی
12. تو به هیچ کی احتیاج نداری
13. حالا ما که متاهلیم کجای دنیارو گرفتیم!!!
. حتما بختت و بستن من یه دعا نویس خوب سراغ دارم!!!
5. الان داری از آزادیت لذت می بری برای چی می خوای خودت و اسیر کنی؟؟

ارسال "سونات" عکسها در آلبوم هواداران سونات