سابا به مصرف کنندگان کولرهای گازی توصیه کرد با سرویس مناسب و رعایت تعدادی راهکارهای عملی و ساده ضمن افزایش کارآیی کولر خود، بیش از 15 درصد در مصرف برق صرفه جویی به عمل آورند.
این سرویس ها شامل شستشو و جرم گیری کویل های اوپراتور و کندانسور، غبار گیری پره ها و دریچه هوای خروجی و ورودی، روغن و گریس کاری شفت کمپرسور و سایر قطعه های لازم، کنترل فشار سیال مبرد و حصول اطمینان از عدم وجود نشتی، کنترل عدم گرفتگی لوله تخلیه آب کندانس، نصب سایبان و یا قرار دادن کولر در مکان سایه و نصب ترموستات های اتاقی به منظور امکان تنظیم درجه حرارت است.

منبع :
پکیج دیواری بوتان