مردها نسبت به زنها حاضر به ریسک بیشتری هستند. آنها بیشر برایشان حادثه پیش میآید، بیشتر صدمه میبینند و در کل زودتر از زنها جان خود را از دست میدهند. اکنون یک تحقیق علمی نظریه "حماقت مردها" را تایید میکند.


دویچه وله نوشت؛ محققان بریتانیایی بهتازگی حساب کردهاند که اکثر افرادی که "جایزه داروین" را دریافت میکنند، مرد هستند. این نتیجهی پژوهش محققانی از موسسه پزشکی شهر نیوکاسل در بریتانیاست. آنها نتیجه تحقیق خود را در نشریه British Medical Journal منتشر کردند.


"جایزه داروین"

جایزه داروین (The Darwin Award) به کسانی داده میشود که به دلیل حماقت خود را نابود میکنند و جان خود را از دست میدهند. به همین خاطر این جایزه پس از مرگ این افراد به آنها اهدا میشود. برای مثال دزدی که قصد داشت یک طناب فولادی از آسانسور بدزدد، خود زیر آن آسانسور گیر افتاد و جان خود را از دست داد.

این جایزه از سال ۱۹۹۴ اهدا میشود. نام این جایزه بر گرفته از چارلز داروین (بانی نظریه تکامل) است. بنا بر جایزه داروین کسانی که از روی حماقت خود را نابود میکنند، ژن انسانها را "پاکسازی" میکنند و خود به دست خود از این دنیا میروند.

تایید نظریه "مرد احمق"

محققان ۳۱۸ نفر که بین سالهای ۱۹۹۵ و ۲۰۱۴ جایزه داروین را دریافت کرده بودند، مورد بررسی قرار دادند. آنها مشاهده کردند که از این ۳۱۸ نفر تنها ۳۶ نفر زن هستند.

نتایج پژوهش آنها نظریه "مرد احمق" را تایید کرد. بنابر این نظریه، دلیل آمادگی بالای مردها برای انجام کارهایی با ریسک بالا و همچنین میزان مرگ و میر بالای آنها در حوادث، نشان میدهد که میزان حماقت مردها بیشتر است و بیش از زنها کارهای احمقانه میکنند.

اما محققان همچنان میافزایند که آنها عواملی چون مصرف الکل را در پژوهش خود در نظر نگرفتهاند. مصرف الکل در برخی از مرگهایی که به جایزه داروین ختم شدند، نقش مهمی داشته است.

نتایج علمی تایید شده

پژوهشگران همچنان مینویسند که آمادگی مردها برای انجام کارهای احمقانه از این امر هم نشات میگیرد که آنها علاقه به خودنمایی دارند و میخواهند تواناییهای خود را به دیگران نشان دهند.

نویسندگان این مقاله علمی مینویسند که درست است که این نتایج "خندهدار و عجیب و غریب" به نظر میآیند، اما آنها از لحاظ علمی مورد بررسی قرار گرفتهاند و از طرف یک هیئت علمی تایید شدهاند.

منبع:[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]