سال 2014 | 184 صفحه | ISBN: 9783319034843 | 7 MB |


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]


معرفی:
صنعت تجاری درحال ظهور پرواز فضایی زیر مداری به زودی مرزهای فضا را برای فضانوردان تجاری، متخصصان حمل بار، دانشمندان و البته گردشگران، باز می کند.
کتاب “زیر مدار زمین” فرصت های وسوسه انگیز علمی برای ارائه زمانی که سفرهای زیر مداری در 12 تا 18 ماه آینده به امری معمول تبدیل می شود را توصیف می کند.
این کتاب تفاوت موجود در آموزش و صلاحیت لازم برای تبدیل شدن به یکی از شرکت کنندگان پرواز فضایی یا یک فضانورد زیر مداری تجاری تمام عیار را توصیف می کند و وسایل نقلیه ای که این سطح از فضانوردان استفاده خواهند کرد را شرح می دهد.


برگ های کتاب به منزله بال هایی هستند که روح ما را به عالم نور و روشنایی پرواز می دهند. "فرانسوا ولتر"