در این مقاله از نقش ورزش بر سلامت قلب و تاثیرات مفید ورزش روی سلامت آن آشنا خواهید شد
نقش ورزش بر سلامت قلب


روشهای پیشگیری و درمان در علم پزشکی از دیر باز تا کنون رو به توسعه و رشد بوده توجه بر ورزش و فعالیت بدنی به عنوان راهکار اصلی پیشگیری ونیز درمان بسیاری از بیماری ها محسوب شده و عامل ایجاد سلامت عمومی و کاهش سطح ناتوانی در جمعیت بیمار می گردد


نقش ورزش در عضلات بدن :


1) قدرت انقباضی ونظم ظربان قلب بعد از مدتی ورزش کردن بهتر می شود .

2) گنجایش ریه ها بیشتر می شود و در نتیجه اکسیژن بیشتری به بدن میرسد .

3) هر چه شخص ورزیده تر باشد مقدار سوخت بدنش نقصان میابد یعنی در اثر ورزش کردن ، بدن بهتر از مواد غذایی خود استفاده می کند .

4)قوه جذب و دفع بیشتر میشود .

ورزش برای پیشگیری از پوکی استخوان ، بهبودی دیابت و بیماری های قلبی و عروقی و همچنین بر روی بهبودی سرطان تاثیر بسزای می گذارد .


منبع:
wiki.5040.ir/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%82%D9%84%D8%A8.html