: isna

علمی با استفاده از نوعی فرآیند شیمیایی جدید توانست سلولز موجود در خاک*اره را به زنجیره هیدروکربن تبدیل کند. این هیدروکربن*ها را می*توان به عنوان افزودنی به بنزین یا به عنوان یکی از اجزای سازنده پلاستیک به کار برد.

سلولز جزء اصلی در ماده گیاهی بوده و در تمامی بخش*های گیاهی غیرخوراکی چوب، کاه، چمن، پنبه و کاغذ کهنه وجود دارد. در سطح مولکولی، سلولز حاوی زنجیره*های محکم کربن است و دانشمندان حاضر در این تحقیق به دنبال حفظ این زنجیره*ها بودند اما اکسیژن مرتبط با آن*ها که وجودش در بنزین مرغوب نامطلوب است را حذف کردند.

دانشمندان خاک*اره جمع*آوری*شده را به داخل نوعی رآکتور ابداعی*شان وارد کردند و نوعی کاتالیزور را به آن افزودند. با دما و فشار مناسب، تبدیل*شدن سلولز موجود در خاک*اره به زنجیره*های هیدروکربن اشباع*شده یا آلکان*ها نصف روز زمان برد.

نتیجه، محصولی بینابینی بود که به گام آخر برای تبدیل*شدن به بنزین کاملا تقطیرشده نیاز داشت. می*توان از این محصول به عنوان افزودنی سبز به بنزین سنتی و جایگزینی برای بخشی از بنزین پالایش*یافته معمولی استفاده کرد.

کارکردهای بالقوه این دستاورد فراتر از بنزین است چون می*توان هیدروکربن سبز را در تولید اتیلن، پروپیلن و بنزن (بلوک*های سازنده پلاستیک، لاستیک، فوم عایق، نایلون، پوشش*ها و بسیاری موارد دیگر) استفاده کرد. همچنین سلولز از لحاظ اقتصادی به صرفه و دارای پتانسیل*های بالایی بوده و همه جا در دسترس است.

جزئیات این دستاورد علمی در نشریه.
Energy & Environmental Science قابل*مشاهده است
انتخاب و ارسال "سونات"