منبع : سلامت ایران

شما فردی شاد و سرزنده هستید یا برعکس دلمرده و بی*حوصله*اید؟ شاید هم عبوس و همیشه عصبانی هستید؟ شاید بد نباشد میزان شادی*تان را با یک آزمون بسنجید، آن هم آزمونی که دانشگاه آکسفورد طراحی کرده است.

1) نسبت به آن چیزی که دقیقا هستم، احساس شادی نمی*کنم.*

کاملا مخالف/تا حدودی مخالف/کمی مخالف/کمی موافق/تاحدودی موافق/کاملا موافق

2) به شدت به دیگران علاقه*مندم.

کاملا مخالف/تا حدودی مخالف/کمی مخالف/کمی موافق/تاحدودی موافق/کاملا موافق

3) احساس می*کنم زندگی خیلی باارزش است.

کاملا مخالف/تا حدودی مخالف/کمی مخالف/کمی موافق/تاحدودی موافق/کاملا موافق

4) نسبت به دیگران احساسات گرم و صمیمانه*ای دارم.

کاملا مخالف/تا حدودی مخالف/کمی مخالف/کمی موافق/تاحدودی موافق/کاملا موافق

5) به*ندرت بعد از بیدار شدن از خواب احساس می*کنم خستگی*ام دررفته است. *

کاملا مخالف/تا حدودی مخالف/کمی مخالف/کمی موافق/تاحدودی موافق/کاملا موافق

6) در مورد آینده چندان خوشبین نیستم.*

کاملا مخالف/تا حدودی مخالف/کمی مخالف/کمی موافق/تاحدودی موافق/کاملا موافق

7) بیشتر چیزها جالب و سرگرم*کننده است.

کاملا مخالف/تا حدودی مخالف/کمی مخالف/کمی موافق/تاحدودی موافق/کاملا موافق

8) آدم متعهدی هستم و خودم را کنار نمی*کشم.

کاملا مخالف/تا حدودی مخالف/کمی مخالف/کمی موافق/تاحدودی موافق/کاملا موافق

9) زندگی خوب است.

کاملا مخالف/تا حدودی مخالف/کمی مخالف/کمی موافق/تاحدودی موافق/کاملا موافق

10) فکر نمی*کنم این دنیا جای خوبی برای زندگی کردن باشد.*

کاملا مخالف/تا حدودی مخالف/کمی مخالف/کمی موافق/تاحدودی موافق/کاملا موافق

11) زیاد می*خندم.

کاملا مخالف/تا حدودی مخالف/کمی مخالف/کمی موافق/تاحدودی موافق/کاملا موافق

12) درخصوص همه چیزهایی که در زندگی**ام هست احساس رضایت می*کنم.

کاملا مخالف/تا حدودی مخالف/کمی مخالف/کمی موافق/تاحدودی موافق/کاملا موافق

13) احساس نمی*کنم که آدم خیلی جذابی هستم.*

کاملا مخالف/تا حدودی مخالف/کمی مخالف/کمی موافق/تاحدودی موافق/کاملا موافق

14) فاصله زیادی بین چیزی که دوست دارم انجام بدهم و کاری که انجام می*دهم وجود دارد. *

کاملا مخالف/تا حدودی مخالف/کمی مخالف/کمی موافق/تاحدودی موافق/کاملا موافق

15) آدم خیلی شادی هستم.

کاملا مخالف/تا حدودی مخالف/کمی مخالف/کمی موافق/تاحدودی موافق/کاملا موافق

16) در خیلی از چیزها زیبایی را پیدا کنم.

کاملا مخالف/تا حدودی مخالف/کمی مخالف/کمی موافق/تاحدودی موافق/کاملا موافق

17) همیشه روی دیگران اثر خوب لذتبخشی می*گذارم.

کاملا مخالف/تا حدودی مخالف/کمی مخالف/کمی موافق/تاحدودی موافق/کاملا موافق

18) برای هر کاری که بخواهم انجام بدهم وقت پیدا می*کنم.

کاملا مخالف/تا حدودی مخالف/کمی مخالف/کمی موافق/تاحدودی موافق/کاملا موافق

19) کنترل چندانی روی زندگی*ام ندارم. *

کاملا مخالف/تا حدودی مخالف/کمی مخالف/کمی موافق/تاحدودی موافق/کاملا موافق

20) من قادر به انجام هر کاری هستم.

کاملا مخالف/تا حدودی مخالف/کمی مخالف/کمی موافق/تاحدودی موافق/کاملا موافق

21) از نظر ذهنی کاملا هوشیارم.

کاملا مخالف/تا حدودی مخالف/کمی مخالف/کمی موافق/تاحدودی موافق/کاملا موافق

22) اغلب احساس شادی و سرخوشی می*کنم.

کاملا مخالف/تا حدودی مخالف/کمی مخالف/کمی موافق/تاحدودی موافق/کاملا موافق

23) تصمیم گرفتن برایم کار راحتی نیست.*

کاملا مخالف/تا حدودی مخالف/کمی مخالف/کمی موافق/تاحدودی موافق/کاملا موافق

24) احساس نمی*کنم زندگی معنای خاصی داشته باشد یا زندگی من هدف خاصی دارد.*

کاملا مخالف/تا حدودی مخالف/کمی مخالف/کمی موافق/تاحدودی موافق/کاملا موافق

25) احساس می*کنم انرژی زیادی دارم.

کاملا مخالف/تا حدودی مخالف/کمی مخالف/کمی موافق/تاحدودی موافق/کاملا موافق

26) اغلب در اتفاقاتی که در اطرافم رخ می*دهم نقش دارم.

کاملا مخالف/تا حدودی مخالف/کمی مخالف/کمی موافق/تاحدودی موافق/کاملا موافق

27) با دیگران خیلی به من خوش نمی*گذرد.*

کاملا مخالف/تا حدودی مخالف/کمی مخالف/کمی موافق/تاحدودی موافق/کاملا موافق

28) احساس نمی*کنم کاملا سلامت باشم.*

کاملا مخالف/تا حدودی مخالف/کمی مخالف/کمی موافق/تاحدودی موافق/کاملا موافق

29) از گذشته خاطرات خوش چندانی ندارم.*

کاملا مخالف/تا حدودی مخالف/کمی مخالف/کمی موافق/تاحدودی موافق/کاملا موافق

راهنما:
براساس آنچه که در ادامه آمده به خودتان امتیاز بدهید.

کاملا مخالف 1

تا حدودی مخالف 2

کمی مخالف 3

کمی موافق 4

تاحدودی موافق 5

کاملا موافق 6

برای سوالاتی که جلوی آنها * آمده است، باید امتیازات را به*صورت عکس حساب کنید. یعنی در این*گونه سوالات پاسخ کاملا موافق یک امتیاز و پاسخ کاملا مخالف 6 امتیاز دارد. سپس امتیاز همه سوالات را با هم جمع بزنید و بر عدد 29 تقسیم کنید. رقمی که به دست می*آید، امتیاز شما در این آزمون است و میزان شادی*و نشاطتان را نشان می*دهد.

پاسخ:

اگر امتیازتان بین 1 و 2 است: اصلا آدم شادی نیستید اما احتمالا موقعیتتان به آن بدی*ای که خودتان تصور می*کنید، نیست. بهتر است از یک درمانگر کمک بگیرید.

اگر امتیازتان بین 2 و 3 است: تقریبا آدم غمگینی هستید و کمتر احساس شادی می*کنید.

اگر امتیازتان بین 3 و 4 است: 50-50 . نه خیلی شادید و نه خیلی غمگین.

اگر امتیازتان 4 است: سطح شادی شما متوسط است. وضعیت اغلب افراد مثل شماست.

اگر امتیازتان بین 4 و 5 است: آدم نسبتا شادی هستید.

اگر امتیاز بین 5 و 6 است: آدم خیلی شادی هستید و این قطعا روی موفقیتتان در زندگی، ازدواج، کار و... نقش دارد.

اگر امتیازتان 6 است: بیش از حد شادید! مراقبت باشید!
انتخاب و ارسال " سونات"