.

منبع : hidoctor.ir
سبک زندگی - روانشناسی
اف، احساسات و محدودیت های خویش را بشناسید و با آرامش با آنها برخورد نمایید.چه از طریق مطالعه , خواه از طریق اندیشیدن و تفكر, سعی کنید بدانید چه چیزهایی شما را خوشحال می كند .
گزینه*های مختلفی برای تقویت روحیه وجود دارند که از آن جمله می*توان به پشتکار، یادگیری شیوه برخورد با مشکل و نحوه تفکر منطقی اشاره کرد. برای مقابله با نگرانی و اضطراب نباید مشکل را حذف کرد و در واقع راه*های مقابله با اضطراب فرد را مقاوم*تر می*کند. چند راهکار زیر در این زمینه می*تواند راهگشا باشد:

مسئولیت*کارهایتان را خودتان به عهده بگیرید
افرادی که به لحاظ روانی قدرتمند هستند، مسئولیت*های خود را به خوبی می*شناسند و مسئولیت تمام رفتارها، تفکرات و احساساتشان را به عهده می*گیرند. آنها با آگاهی از این*که برخی شرایط و موقعیت*ها از کنترل*شان خارج است معتقدند که تنها خودشان مسئول رفتارهایشان نسبت به این شرایط هستند. این افراد هیچ*گاه به دلیل مشکلات، آشفتگی*ها و عصبانیت*ها و حال بد خود، انگشت اتهامشان را به سوی دیگران نمی*گیرند و فقط خودشان مسئولیت پیامد کارهایشان را به عهده می*گیرند چون معتقدند آنچه رخ می*دهد پیامد تصمیم*گیری خودشان است، نه فرد دیگری.

پیش*بینی نکنید
افراد قدرتمند به لحاظ روحی یک مطلب را به خوبی می*دانند و آن این*که نمی*توان آینده را پیش*بینی کرد. آنها هیچ*گاه زمان خود را صرف فکر کردن به آینده، پیش*بینی و پیشگویی آن نمی*کنند، چرا که معتقدند باید به فکر حال باشند و آینده هنوز از راه نرسیده است و فکر کردن و درگیر شدن در افکار آینده، آنها را از تمرکز بر فعالیت*های کنونی*شان باز می*دارد و آنها را به اشتباه می*اندازد.

به توهمات و تخیلات راه ندهید
در حالی که همه افراد به رویا و تخیل علاقه دارند ولی افراد قدرتمند معتقدند که رویاها واقعیت ندارند و با فکر کردن به موضوعات غیرواقعی، واقعیت را زیر سوال نمی*برند.

در گذشته نمانید
برای بسیاری از افراد، رها کردن رویدادهای گذشته دشوار است در حالی*که افراد قدرتمند می*دانند فکر کردن به گذشته و آرزوی رخ دادن یا ندادن رویدادها، تنها یک آرزو است و واقعیت نیست. آنها به گذشته به همان اندازه*ای که ارزش دارد فکر می*کنند و معتقدند راهی برای بازگشت به گذشته وجود ندارد. بنابراین این دست افراد آنچه را از دست داده*اند می*پذیرند و به جای فکر کردن به آنچه می*توانستند در گذشته انجام دهند به آنچه می*توانند درحال حاضر انجام دهند فکر می*کنند، چرا که اشتباهات گذشته فرصت خوبی را برای جبران در آینده پیش روی هر کس قرار می*دهد.

کسب قدرت روحی و روانی، جدال دشواری است که یک شبه به دست نمی*آید و همان*گونه که ما نیاز داریم تا نحوه برخورد با مشکلات را یاد بگیریم گاهی هم نیاز داریم تا از موضع و طرز تفکر خود نسبت به محیط اطرافمان فاصله بگیریم
انتخاب و ارسال "سونات".