منابع: کتب جغرافیا , ویکی پدیاشَفَق قُطبی (به انگلیسی: Aurora) یکی از پدیده*های جوی کرهٔ زمین است. شفق قطبی پدیدهٔ ظهور نورهای رنگین و متحرک در آسمان شب است و معمولاً در عرض*های نزدیک به دو قطب زمین که براثر برخورد ذرات باردارِ بادِ خورشیدی و یونیده شدن مولکول*های موجود در یون*سپهر (یونوسفر) زمین به وجود می*آید.

شفق*های قطبی نورهای زیبایی هستند که به طور طبیعی در آسمان دیده می*شوند. که معمولاً در شب و در عرض*های جغرافیایی قطبی به چشم می*خورند. آنها در یونوسفر تشکیل می*شوند و در سپیده*دم قطبی قابل مشاهده هستند. در عرض جغرافیایی قطب شمال به آنها شفق*های شمالی نیز گفته می*شود که این نام بر گرفته از نام ایزدگونه رومی سپیده*دم و نام یونانی باد شمالی است که در سال ۱۶۲۱ توسط پیر گاسندی روی این پدیده طبیعی گذاشته شد. به شفق*های قطبی، نور قطب شمال هم گفته می*شود زیرا آنها غالباً در نیم کرهٔ شمالی رویت می*شوند و هر چقدر به قطب شمال نزدیک می*شوید با توجه به مجاورت با قطب مغناطیسی شمالی زمین احتمال بیشتری می*رود که بتوانید آنها را ببینید به طور مثال در شهرهای شمالی کانادا که بسیار نزدیک به قطب هستند امکان رویت آنها بسیار زیاد است.

شفق*های قطبی در نزدیکی قطب مغناطیسی شمالی ممکن است خیلی بالا باشد ولی در افق شمالی به صورت سبز بر افروخته و در صورت طلوع خورشید به صورت قرمز کمرنگ دیده می*شود. شفق*های قطبی معمولاً از سپتامبر تا اکتبر و از مارس تا آوریل اتفاق می*افتند. بعضی از قبایل کانادایی به این پدیده رقص ارواح می*گویند.

در قطب جنوب نیز این اتفاق می*افتد ولی فقط در جنوبی*ترین عرض جغرافیایی قابل رویت است. و گاهی اوقات در آمریکای جنوبی و استرالیا (استرالیا در زبان لاتین به معنی جنوب است).

بنجامین فرانکلین اولین کسی بود که به شفق*های قطبی توجه نشان داد. در تئوری او علت وقوع شفق*های قطبی این انتقال نور در مرکز بار الکتریکی در سرزمینهای قطبی توسط برف و رطوبت شدت می*گیرد، بود.

علت وقوع شفق قطبی خروج جرم از تاج خورشیدی است که از طریق مغناطره و کمربندهای ون آلن به مناطق قطبی هدایت می*شوند.
ارتفاع شَفَق قطبی

دانشمندان به منظور اندازه گیری ارتفاع شفق قطبی از دو نقطه به فاصله چند ده کیلومتر از یکدیگر از آن عکس گرفتند. به کمک چنین عکس*هایی می*توان ارتفاع شفق*های قطبی را محاسبه کرد. شفق*های قطبی در بلندای ۳۰۰ تا ۷۰۰ کیلومتری بالای زمین (بیشتر اوقات در بلندی ۱۰۰ کیلومتر) پدیدار می*شوند. شفق*های قطبی تابانی گازهای رقیق موجود در هوای زمین هستند، که تا اندازه*ای به تابانی در لامپ*های تخلیه گاز همانند می*باشند. شفق*های قطبی یکی از طبیعی*ترین و زیباترین پدیده*های جو زمین است. پدیده مزبور عبارت از ذرات بارداری هستند که از خورشید به سوی لایه*های زیرین جو زمین سرازیر می*شوند و روشنی*هایی را که کلاً شفق*های قطبی نام دارند پدید می*آورند. شفق قطبی یا نورهای قطبی، به بهترین صورت از حدود عرض جغرافیایی دایرهٔ اقیانوس منجمد شمالی (یا منجمد جنوبی) دیده می*شود. نورهای قطبی درست همانند تابش*های رنگی در آسمان هستند. نورهای قطبی در اثر الکترون*هایی که در طول خطوط نیروی میدان مغناطیسی زمین حلقه می*زنند، به وجود می*آیند. این حلقه*های الکترونی وارد جو زمین می*شوند و باعث می*گردند که گازهای رقیقی که در ارتفاعات بالای جو قرار دارند، همانند نور لامپ فلوئورسنت بدرخشند. این الکترون*ها عمدتاً از خورشید می*رسند و تعداد آنها بستگی به فعالیت خود خورشید دارد. وقتی که سطح خورشید خیلی فعال باشد، ما نورهای قطبی بیشتری را مشاهده می*کنیم تا زمانی که خورشید آرام*تر است. نور قطبی می*تواند شکل*های مختلفی داشته باشد. بعضی وقت*ها شبیه به پردهٔ آویزان، یا نورهای متحرک و یا پرتوهای نور است. رنگ آن نیز تغییر می*کند ولی بیشتر مواقع دارای سایهٔ سبز یا صورتی است. شفق*ها مانند پرده*هایی عظیم به طول صدها کیلومتر از نورهای رنگی هستند در موارد نادر شفق قطبی ممکن است سراسر آسمان مرئی، از افق تا سمت الراس را بپوشاند
دوره تناوب ظهور شفق*های قطبی

شفق*های قطبی معمولاً باید فقط در قطب*ها اتفاق بیافتند. ولی به ندرت در عرض*های جغرافیایی میانی نیز دیده می*شوند وقتی که طوفان*های مغناطیسی اتفاق می*افتند. طوفان*های مغناطیسی در دورهٔ تناوب ۱۱ سالهٔ خورشیدی یا ۳ سال بعد از این دورهٔ تناوب اتفاق می*افتند. در این دورهٔ تناوب ۱۱ ساله که همکنون نیز ما در آن هستیم میزان فعالیت*های خورشیدی بالا رفته و با رصد خورشید می*توان میزان بالای این فعالیت*ها را دید. انرژی حاصل نیز از طریق بادهای خورشیدی تامین می*شود.
فرضیه بیرکلند در مورد لکه*های خورشیدی

بیرکلند (B. Birkeland) دانشمند نروژی با مقایسه نتایج اخیر این فرضیه را مطرح کرد که لکه*های خورشیدی ناحیه*هایی هستند که آنها باریکه*های ذرات باردار (الکترونها) به داخل فضای اطراف گسیل می*شوند. این ذرات با رسیدن به لایه*های بالای جو زمین ، از طریق برخوردهای الکترون در این لایه*ها ، مشابه تخلیه گاز در لوله ، گازها را به تابانی وا می*دارند. این الکترونها همچنین روی میدان مغناطیسی زمین و شرایط انفجار امواج رادیویی مجاور زمین اثر می*گذارند.

اگر نظریه بیرکلند درست باشد، چرا شفقهای قطبی در عرضهای بالا ، یعنی در نواحی نزدیک به قطبها مشاهده می*شوند؟ در صورتی که می*دانیم پرتوهای خورشید تمام سطح زمین را روشن می*کنند. پاسخ این پرسش را استرمر (Stermer) ، دانشمند نروژی دیگر پیدا کرد. ذرات باردار گسیل شده از خورشید به جو زمین می*رسند و به درون میدان مغناطیسی آن نفوذ می*کنند. در آنجا نیروی لورنتس بر آنها اثر می*کند و آنها را از مسیر اولیه خود منحرف می*سازد. استرمر محاسبات ریاضی پیچیده*ای انجام داد و مسیر این الکترونها را در میدان مغناطیسی زمین حساب کرد. او نشان داد که ذرات باردار منحرف شده توسط میدان مغناطیسی زمین ، به یقین فقط به نواحی قطبی کره زمین وارد می*شوند.

این نظریه که در انحراف ذرات باردار در میدان مغناطیسی زمین نیروی لورنتس را به حساب می*آورند، با شمار زیادی از نتایج آزمایشگاهی به خوبی همخوانی دارد و در حال حاضر پذیرش همگانی یافته است. هر چند به تازگی برای توضیح کمی تمامی این دیدگاه دشواریهایی بروز کرده است.[۱]
سیارات دیگر

در مشتری و زحل قطب*های مغناطیسی قوی تری وجود دارد و هر دو آنها کمربند تشعشع بزرگی دارند. و شفق*های قطبی به وضوح توسط تلسکوپ هابل در آنها دیده شده. در اورانوس و نپتون نیز شفق قطبی وجود دارد.

شفق*های قطبی در مکانی مانند زمین توسط بادهای خورشیدی ایجاد می*شود ولی در مشتری اقمار آن به خصوص قمر lo علت وجود این پدیده هستند.
ین پدیده همچنین در مریخ و زهره نیز دیده می*شود زیرا زهره دارای مغناطیس درونی نیست. شفق قطبی در زهره گاهی اوقات تمام سیاره را نیز می*پوشاند. این پدیده در زهره توسط بادهای خورشیدی تولید می*شود. همچنین در ۱۴ آگوست ۲۰۰۴ در مریخ نیز این پدیده توسط SPICAM به ثبت رسیده*اس

انتخاب و ارسال "سونات"