از ویکی*پدیا، دانشنامهٔ آزاداتاق RF جهت تست EMC، دیوارهای اتاق امواج الکترومغناطیسی را منعکس نمی کند

سازگاری الکترومغناطیسی (به انگلیسی Electromagnetic compatibility) یا EMC شاخه ای از علوم برق است که به بررسی انتشار و یا دریافت انرژی الکترومغناطیسی که منجر به ایجاد اثرات ناخواسته (تداخل الکترومغناطیسی یه EMI به انگلیسی electromagnetic interference) میشود،است. سازگاری الکترومغناطیسی به شما کمک می کند که در تجهیزات و سیستم های شما در اثر انتشار نا خاسته و یا جذب EMI ، تداخل و عملکرد نا درست به وجود نیاید. گاهی اوقات از EMC به عنوان کنترل EMI نام برده می شود، در عمل EMC و EMI را غالبا به عنوان یک اصطلاح ترکیبی "EMI/EMC" نام می برند.

تولید و یا جذب EMI یک پدیده است، در حالی که EMC به بررسی رفتار تجهیزات در محیط EMI می پردازد. EMC در مورد یک دستگاه دو وجه دارد:


1 دستگاه نبايد سطحي از اختلالات الکترومغناطيسي از خود ساطع کند که بر سرويس*هاي راديويي و ساير دستگاه*ها تأثير بگذارد.‏

2 اين دستگاه بايد در برابر اختلالات الکترومغناطيسي محيط، ايمني کافي داشته باشد تا تاثير نامطلوب نپذيرد.
انتخاب و ارسال "سونات"