اگر به دنبال راهی برای یکپارچه سازی سرویس های ارتباطی خود هستید ما راهکار all in one fiber را به شما پیشنهاد می کنیم. با استفاده از این راهکار، تنها بر روی یک بستر فیبر نوری علاوه بر بکارگیری کابل کمتر و کاهش هزینه اجرا و نگهداری، سرعت انتقال را در شبکه شما افزایش می دهیم، در حالیکه دیگر دغدغه کارنکردن دیوایس ها در شبکه تان را ندارید، چرا که صرف نظر از نوع دستگاه ها که آنالوگ باشند یا تحت شبکه، تمام آنها بر روی بستر هوشمند و یکپارچه فیبر نوری به سهولت فعال می شوند.
فیبر نوری سرویس های مختلفی را که هرکدام زیر ساخت مستقل خود را می طلبید در کنار هم برای شما فراهم می آورد. سرویس هایی نظیر شبکه های کامپیوتری، سیستم صوت و Paging، تلفن، آنتن مرکزی، DVB ،IPTV، دوربین مدار بسته و مانیتورینگ، BMS و... که با سرعت نور منتقل و به صورت واحد به کمک نرم افزار یکپارچه سازی شرکت فاطر رسا نور نظارت و مدیریت می شوند.

منبع: pfrnco.com