لیست دانشگاه های ارمنستان


ردیف
نام دانشگاه
آدرس وب سایت
1 Yerevan State University redirect.php?a=www.ysu.am
2 American University of Armenia redirect.php?a=aua.am
3 State Engineering University of Armenia redirect.php?a=www.seua.am
4 Russian Armenian State University redirect.php?a=www.rau.am
5 Yerevan State Medical University redirect.php?a=www.ysmu.am
6 Yerevan State Linguistic University redirect.php?a=www.brusov.am
7 Université Française en Armenie redirect.php?a=ufar.am
8 Yerevan State University of Architecture and Construction redirect.php?a=www.ysuac.am
9 Yerevan State Academy of Fine Arts redirect.php?a=www.yafa.am
10 Yerevan Komitas State Conservatory redirect.php?a=www.conservatory.am
11 European Regional Institute of Information and Communication Technologies of Armenia redirect.php?a=www.eriicta.am
12 Armenian State University of Economics redirect.php?a=www.asue.am
13 Eurasia International University redirect.php?a=eiu.am
14 Mehrabyan Medical Institute redirect.php?a=www.armmed.am
15 Yerevan University of Economy and Law redirect.php?a=www.mtih.am
16 Armenian National Agricultural University redirect.php?a=anau.am
17 Moscow State University of Economics Statistics and Informatics Yerevan branch redirect.php?a=www.mesi.am
18 Yerevan Gladzor University redirect.php?a=new.gladzor.am
19 Gavar State University redirect.php?a=www.gsu.am
20 Armenian State Institute of Physical Culture redirect.php?a=www.asipc.am
21 Vanadzor State Pedagogical Institute redirect.php?a=www.vspi.am
22 Urartu University redirect.php?a=www.urartuuniversity.com
23 Yerevan Haybusak University redirect.php?a=www.haybusak.org
24 Yerevan M. Khorenatsy University redirect.php?a=www.mkhu.am
25 Armenian Medical Institute redirect.php?a=www.armedin.com
26 University Mesrop Mashtots Stepanakert redirect.php?a=www.mashtots.nk.am


منبع: cisroad.com/countries/Armenia/university/lang/Fa