موسیقی قشقایی در ده سال
گذشته، مکتوب ساختن فرهنگ موسیقایی ایل قشقایی می باشد.وی موازی با
این پژوهش، پروژه ای تطبیقی بین فرهنگ موسیقایی قشقایی و دیگر اقوام ترک،
تحت عنوان فیروزآباد، سیمفروپل سواحل دریای سیاه را نیز به اتمام رسانده است.
امین آقایی در 31 خرداد ماه 1390 و در سن 30 سالگی با خانم گالینا اُملچنکو
که ملیتی اوکراینی دارند و در زمینه موسیقی فعالیت می کنند، ازدواج و زندگی
جدید را آغاز نمودند.

نقاشی های زیبای استاد بیژن بهادری کشکولی

ضرب المثلهای ترکی ایل قشقایی همراه با مفاهیم، معادل های فارسی و آوانمای انگلیسی

ضرب المثلهای ترکی ایل قـشقـایی
مؤلف دو:فرحناز قشقایی

هر کسی کو دور ماند از اصل خویش باز جـویـد روزگـارِ وصـل خـویـش
عامل اتحاد و یکدلی در میان اقوام یک کشور توجه به اصل، ذات و اعتقادات
ی باشد، عنایت به عوامل فوق باعث پیشرفت و انسجام بیشتر ملی می گردد.
وظیفه ی هر انسانی در جامعه، اشاعه ی فرهنگ آن جامعه و حفظ آداب و سنن
و رسوم آن جامعه است.
این ضرب المثلها همراه با مفاهیم، معادل های فارسی و آوانمای انگلیسی
می باشد.

تاریخچه ی برخی از تیره های قشقایی
بن بطوطه در قرن هشتم به ایران آمده و سفری به شیراز نموده ، محل اسکان ترک ها را در مائین که یکی از دهات شیراز و نزدیک بیضا است ذکر کرده؛در این ناحیه آثار باستانی قدیمی زیادی هم دیده می شود.
فلاندن باستان شناس فرانسوی قبل از میرزا حسن فسایی در فارس بوده، وقتی با ایل بیگی ایلات فارس روبرو می شود،خان ایل می گوید: ((ما از این خاک نیستیم ،از روم به اینجا کوچ کرده ایم.)) در اینجا روم منطقه ی دشت روم بویراحمد بوده.
جامع التواریخ می نویسد : قریه ی ((گندمان)) ییلاق بخشی از ترکان است . امروز قسمتی از طایفه ی دره شوری در آنجا ساکن شده اند.اولین طایفه ای که از ایل قشقایی به فارس آمده ، فارسیمدان است. چرا که رییس این طایفه ابوالقاسم بیگ علیه شاه عباس اول قیام کرده است.طبق بررسی های انجام شده توسط محققین برجسته ،اصالت بعضی تیره های قشقایی تا حدی تعیین شده است.

انتخاب و ارسال "سونتات