از ویکی*پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ستاره پنج*پر یا پنتاگرام شکلی هندسی است که از پنج خط تشکیل شده و به شکل ستاره است.

ک پنتاگرام شکلی از ستاره دارای پنج نقطه است توسط پنج خط کشیده می شود. کلمهٔ «پنتاگرام» از کلمهٔ یونانیπεντάγραμμονمنشا گرفته*است که به معنی پنج خط است.

پنتاگرام به عنوان سمبل دینی ای ارزشمند توسط بابلی ها و نیز یونانی ها در یونان باستان استفاده می شده است. بسیاری از کسانی که پیرو نوپگانیسم یا مهرپرستی هستند از این سمبل استفاده می*کنند.

پنتاگرم ید طولایی در رابطه با سیاره ونوس (زهره)دارد و آن را سمبل این سیاره می*شمارند، سیاره زهره نماد مادینه مقدس است که در مسیحیت آن را مریم مجدلیه (که بعد از گفته های کتاب راز داوینچی اثر دن براون بیشتر مرسوم شد) و در ایران باستان آناهیتا (که بعضی به صورت کلی آن را ننه یا ننه خاتون نیز مینامند)و همچنین سیاره ونوس هر هشت سال شکل ستاره پنج پر را می*پیماید یعنی چرخشش چنین شکلی را به وجود می*آورد.

اولین استفاده از ستاره پنج پر به پنج هزار سال پیش در بین*النهرین در نزد سومریان بر می*گردد. سومریان آن را به عنوان شکل تصویر (Pictogram) کلمهUB به معنی گوشه به کار می*بردند. در شکل تصویر سومریان ستاره پنج پر در شماره ۳۰۶ بود، پنج گوشه ستاره پنج پر به معنی جوپیتر، عطارد، مریخ،ساترن، و زهرهاست به معنی ملکه بهشت (Ishtar).
ادیان

در قرون وسطا مسیحی*ها ستاره پنج پر را به عنوان طلسم ضد شیطان و عجوزه*ها به کار می*بردند ستاره پنج پر در زمانی نشانه شهر اورشلیم بوده*است همچنین شیطان پرست*ها نیز آن را با یک بز که ریشش در ضلع پایین گوش*هایش در دو ضلع وسط و شاخهایش در دو ضلع بالا بود به کار می*برده*اند.در نوپگانیسم نیز به عنوان سمبل اصلی شناخته شده*است و به عنوان نشانه*ای از پنج عنصر الهام، آب، باد، آتش و زمین (خاک) است.

لگو آیین بیانی که سید علی محمد باب آنرا با متن های گوناگون نوشته و دست خط های گوناگون آن موجود است نیز شبیه همین ستاره پنج پر است که بنام لوح هیکل شناخته می شود. لوح هیکل در آیین بیانی مقدس بوده و نام های مقدس الله ، محمد ، علی ، حسن ، حسین و فاطمه در گوشه ها و مرکز آن نگاشته شده است.
لوح هیکل،دستخط باب، لگو آیین بیانیشبدر چهار برگ نتیجه تغییرات غیر عادی در شبدر سه برگ است. شبدر سه برگ بعنوان نمادی برای تثلیث مسیحیت بوسیله سن پاتریک بکار برده می شد. بر اساس سنت، یافتن شبدر چهار برگ نشانه خوش شانسی است. بویژه اگر بصورت تصادفی بوسیلهء فرد یافته شود. باور برخی بر اینست که هر برگ نمادی از چیزیست: برگ نخست؛ برای ایمان. برگ دوم برای امید؛ سوم عشق؛ و چهارم شانس.[۱]

انتخاب و ارسال : سونات