سلام دوستان
درحال حاضر بازار کار سفالگری چطور هست و آیا سفالگران درآمد مورد نیازشان را از این کار دریافت می کنند؟
ممنون