منبع : آسمونی

Most-cultures-of-the-world,-which-country


نتایج نظرسنجی یک سایت مسافرتی بین*المللی نشان داد که فرانسوی*ها بی*ادب*ترین و برزیلی*ها مؤدب*ترین ملت جهان به شمار می*آیند. در این نظرسنجی فرانسوی*ها با در اختیار داشتن ۱۹درصد آرا از سوی همسایگان اروپایی خود، گستاخ*ترین شهروندان جهان به*ویژه در هنگام برخورد با گردشگران خارجی شناخته شدند.
بر این اساس رده*های دوم و سوم بی*ادب*ترین ملت*های جهان را روس*ها و انگلیسی*ها در اختیار دارند؛ آلمانی*ها نیز در رتبه چهارم قرار گرفتند. یکی از نکات جالب در این نظرسنجی قرار گرفتن چینی*ها در رده پنجم بی*ادب*ترین*ها بود که کاملا با چهره شناخته شده این کشور در سطح بین*المللی متفاوت است.
کشورهای آمریکا، اسپانیا، ایتالیا، لهستان و ترکیه رده*های ششم تا دهم این نظرسنجی را به خود اختصاص دادند و در سوی دیگر شهروندان برزیلی و فیلیپینی نیز مودب*ترین*ها شناخته شدند.
انتخاب مهم و ارسال :سونات

توضیح : خود شخصا" با نظر سایت مسافرتی موافق نیستم از نزدیک و زندگی در انجا مسلما" بهتر میتوان قضاوت داشت .!!!!بعله
"بعنوان مسابقه میتوان گذاشت و البته با بررسی مدیران محترم