نتایج پژوهشی جدید نشان می دهد که اثرات ضدالتهابی آسپرین می تواند خطر بروز ملانوم (بدخیم ترین سرطان پوست) را در زنان کاهش دهد. محققان دانشگاه استنفورد آمریکا به منظور انجام این پژوهش، 59هزار و 806 زن سفید پوست 50 تا 79 ساله را طی مدت 12 سال مورد بررسی قرار دادند. زنانی که در این مدت، آسپرین مصرف می کردند در مقایسه با سایرین، 21درصد خطر کمتری برای ابتلا به ملانوم داشتند.
علاوه بر این، هرچه طول مدت مصرف آسپرین افزایش پیدا می کرد، خطر ابتلا به ملانوم نیز بیشتر کاهش می یافت. برای مثال زنانی که به مدت پنج سال یا بیشتر، آسپرین مصرف می کردند 30 درصد احتمال کمتری برای ابتلا به ملانوم داشتند. محققان با اشاره به یافته های این تحقیق اظهار کردند: سایر داروهای مسکن نظیر استامینوفن چنین تاثیری را از خود نشان نمی دهند. اکنون دانشمندان سعی در بررسی تاثیر آسپرین برای جلوگیری از بروز این نوع سرطان دارند.

منبع : لیپوماتیک