محسن قرائتی

این سوره ، یکصد و ده آیه دارد و جز آیه۲۸، همه آن در مکّه نازل شده است. در این سوره از داستان اصحاب کهف و داستان موسی و خضر و داستان ذوالقرنین و مسائل مبداء و معاد بحث شده است.
مشرکان قریش افرادی را از مکّه به مدینه فرستادند تا ماجرای بعثت حضرت محمّد (ص) و نشانه صداقت او را از علمای یهود بپرسند. علمای یهود به فرستادگان مشرکان گفتند: از او سه چیز سؤال کنید; اگر دو چیز را جواب داد و یکی را بی پاسخ گذاشت ، او صادق است. درباره اصحاب کهف، ذوالقرنین و روح بپرسید. اگر از اصحاب کهف و ذوالقرنین جواب داد، ولی از روح جواب نداد، او پیامبر است .
در فضیلت این سوره و آثار تلاوت آن، احادیث بسیاری است که به چند نمونه آن اشاره می*شود: هر که این سوره را بخواند، از فتنه دجّال بیمه است.
تلاوت آن در شب جمعه، سبب آمرزش گناهان تا جمعه دیگر و سه روز بعد از آن می*شود. تلاوت آیه آخر آن سبب بیدار شدن در هر ساعتی از شب که بخواهید می*گردد. تلاوت این سوره مانع از عذاب دوزخ و مانع ورود شیطان به خانه*ای است که در آن شب ، این سوره خوانده شده است. به هر حال خواندن و تلاوت همراه با فهمیدن و عمل کردن، رمز رسیدن به برکات قرآن است.
سونات