سلام. به دوستدارن علم و دانش
چند مدت پیش مقاله ای پیرامون الگوریتم PSO نوشته بودم و در چند جا ارائه داده بودم، برای دانلود به صورت رایگان قرارش میدم، تا دوستانی که روی الگوریتم های فرا ابتکاری به صورت تخصصی کار میکنند بتونند از این مقاله کمیاب استفاده لازم رو ببرند.
دانلود مقاله الگوریتم PSO
به امید موفقیت روز افزون کشور