معرفی رشته تکنولوژی پرتوشناسی

آسمونی : با تولد این تکنولوژی، بشر از پوست و گوشت گذشت و به اعماق شگفت*انگیز بدن انسان راه یافت و توانست اجزای بدن را بیشتر در معرض دید و بررسی قراردهد.سخن از دانش*رادیولوژی تشخیصی است که در سال*های اخیر بسرعت پیشرفت کرده و امکانات تشخیص پزشکی را به طور غیرقابل تصوری به پیش رانده است. بی*شک به کارگیری این دانش*، نیاز به تخصص ویژه*دارد؛

تخصصی که در رشته تکنولوژی پرتوشناسی آموزش داده می*شود. به عبارت دیگر، رشته تکنولوژی پرتوشناسی، نحوه تصویربرداری از اعضای مختلف بدن را برای تشخیص پزشکی آموزش می*دهد.دانشجویان این رشته در ابتدا دروس پایه از قبیل فیزیک، آناتومی و فیزیولوژی را مطالعه می*کنند و سپس دروس تخصصی تصویربرداری پزشکی را می*آموزند و در همین زمینه با دستگاه*های تصویربرداری و نحوه کارشان آشنا می*شوند و پس از ۲ سال می*توانند به عنوان کاردان تصویربرداری، در بخش*های رادیولوژی شروع به کار کنند.

گفتنی است که اگر مسؤول تکنولوژی رادیولوژی، آموزش لازم را ندیده باشد علاوه بر اینکه پرتوگیری بیمار را بالا می*برد و به او آسیب می*رساند، تصاویر مناسبی نیز از اعضای بدن تهیه نمی*کند. در نتیجه، دکتر رادیولوژیست نمی*تواند تفسیر مناسبی از تصاویر داشته و از روی آنها تشخیص پزشکی دهد.

تفاوت توانمندی*های کاردان و کارشناس این رشته نیز در آن است که در تکنولوژی پرتوشناسی از دستگاه*های متفاوتی استفاده می*شود و از اعضای مختلف بدن تصویربرداری می*گردد. برخی از این تصویربرداری*ها ساده است؛ مثل تصویربرداری از دست، پا و انگشتان، اما برخی از تصویربرداری*ها تداخلی است؛

مثل تصویربرداری از سیستم*گوارش، عروق و ادرار که این*گونه*تصویربرداری*ها، اختصاصی و نسبتاً دشوار می*باشد و نیاز به دانش ویژه دارد. در این میان تصویربرداری*های ساده بر عهده فارغ*التحصیلان کاردانی و تصویربرداری*های تخصصی و کار با دستگاه*های m.r.i و c.p بر عهده فارغ*التحصیلان کارشناسی است.

درس*های این رشته در طول تحصیل :

دروس پایه :

فیزیک عمومی، تشریح، فیزیولوژی انسان، بهداشت عمومی

دروس اصلی :

کمک*های اولیه و مراقبت از بیمار در بخش پرتوشناسی، تشریح استخوان و مفاصل، اصطلاحات پرتوشناسی و ترمینولوژی پزشکی.

دروس تخصصی :

فیزیک پرتوها، فیزیک پرتوشناسی تشخصیص، رادیوبیولوژی و حفاظت در برابر پرتوهای یون*ساز، روش*های پرتوگاری، رادیوگرافی با ماده حاجب، اصول تاریکخانه، اصول نگهداری و تعمیرات مقدماتی دستگاه*های پرتوشناسی، ارزیابی تکنیکی فیلم*های پرتونگاری، کارآموزی بیمارستانی.

توانایی*های لازم :

کار رادیولوژیست، یک کار بیمارستانی است. از همین رو دانشجوی این رشته باید حس کار در بیمارستان و با بیماران را داشته باشد. همچنین باید بتواند درس*هایی را که در طول تحصیل به صورت تئوری فرا گرفته، در کار عملی مورد استفاده قرار دهد و در نهایت لازم است که در درس*های زیست*شناسی، ریاضی و فیزیک توانمند باشد.

تسلط به درس*های ریاضی و فزیک تا جایی مهم است که برخی از استادان رادیولوژی معتقدند که دانشجوی این رشته باید از بین داوطلبان گروه آزمایشی ریاضی و فنی انتخاب گردد. زیرا بدون آگاهی از اصول فیزیک که بر مبنای آن، کار تصویر*برداری انجام می*گیرد، امکان اشتباه در این کار وجود دارد.

موقعیت شغلی در ایران :

کار رادیولوژیست در مقطع کاردانی و کارشناسی یک کار اجرایی است. البته کاردان این رشته بیشتر تصویربرداری ساده مثل تصویربرداری از دست، پا و انگشتان را انجام می*دهد و کارشناسان این رشته تصویربرداری اختصاصی یا تصویربرداری تداخلی مانند تصویربرداری از دستگاه گوارش یا عروق را بر عهده دارند.

در ضمن کار با دستگاه*هایی مثل توموگرافی و mri در محدوده فعالیت کارشناس این رشته است.در کل فارغ*التحصیلان کاردانی این رشته در مؤسسه*های تصویرنگاری و بیمارستان*ها می*توانند به عنوان مسؤول آماده*سازی دستگاه*های مختلف رادیوگرافی، انجام عمل رادیولوژی، ظهور و ثبت کلیشه*های رادیوگرافی فعالیت کنند.
ارسال : سونات