تصفیه هوا برای ورزش


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] در محیطی که ورزش های هوازی انجام می شود بسیار ضروری است. متخصصان توصیه می کنند که محیطی با هوای پاکیزه را برای تمرینات ورزشی خود انتخاب کنید چرا که ورزش کردن در هوای آلوده می تواند تا میزان بالایی برای شما خطرناک باشد. پایتخت نشینان امروزه از نعمت هوای پاک محرومند. ورزش کردن نیازمند تجدید اکسیژن است که در هوای آلوده این امر میسر نمی باشد. بنابراین در این شرایط تپش قلب زیاد می شود وبه جای اکسیژن انواع ذرات و آلودگی های هوا وارد بدن می شود و به کلیه ، قلب و ریه آسیب جدی وارد می کند. پزشکان توصیه می کنند که از ورزش کردن در خیابان های شلوغ دوری ورزید و حدالامکان در پارک ها و یا محیط های سربسته ای که دارای فن و سیستم [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] هستند ورزش کنید. به خصوص کودکان و میانسالان که بدن آن ها ضعیف تر است.
منبع: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]