شما می توانید تصاویر3 بعدی خود را با کیفیت بسیار عالی با ویدئوپروژکتورهای سری PT-RZ470- PT-RZ370 همراه با عینک های مخصوص مشاهد ه نمایید. منبع نور SOLID SHINEموجب نمایش طیف گسترده ای از رنگها می گردد. وجود سیستم ضد گرد و غبار و سیستم خنک کننده موجب افزایش بهره وری این پروژکتورهای 11کیلوگرمی و تمایز آن از دیگر محصولات گشته است .
منبع: pfrnco.com