به گزارش اخبار خارجی موبنا، بزرگ*ترین دوربین دنیا که بخشی از یک تلسکوپ است، ابعادی در حد یک خودرو کوچک دارد.
بودجه در نظر گرفته شده برای ساخت این دوربین ۱۶۸ میلیون دلار بوده است.
همانطور که گفته شد، این دوربین بخشی از تلسکوپ است و هنگامی که ساخت این پروژه* به پایان برسد، هر ماه چند عکس کامل از آسمان در اختیار دانشمندان قرار خواهد گرفت. دانشمندان این عکس*ها را عریض*ترین، عمیق*ترین و سریع*ترین در کل تاریخ می*دانند.


سانترال پاناسونیک