سید سهیل میرزاد

عرفی سوره انبیاء

سوره انبیاء بیستویکمین سوره قرآنمجید، دارای ۱۱۲ آیه، ۱۱۶۸ کلمه و ۴۸۷۰ حرفمی باشد .

در ترتیب تلاوت، پنجمین سوره از «سُوَر مِئین» است، یعنىسورههایبیشو کمصد آیهایکهپساز سوره طهو پیشاز سوره حجقرار گرفتهاست. در ترتیبنزولمشهور، هفتاد و سومینسورهاستکهپساز سوره ابراهیمو پیشاز سوره مؤمنوننازلشدهاست .

علت نامگذاری

این سوره چنانکه از نامش پیداست، سوره پیامبران است، چرا که نام شانزده پیامبر، بعضى، با ذکر فرازهایى از حالاتشان و بعضى تنها به صورت اشاره در این سوره آمده است- موسى- هارون- ابراهیم- لوط- اسحاق- یعقوب- نوح- داود- سلیمان- ایوب- اسماعیل- ادریس- ذا الکفل- ذا النون (یونس)- زکریا و یحیى. علاوه بر اینها پیامبران دیگری هستند که نامشان صریحا در این سوره برده نشده ولی پیرامون آنها سخنی آمده است (مانند پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلّم) و حضرت مسیح).

محتویات سوره

در این سوره از وحدت خالق و اینکه جز او معبود و آفریدگاری نیست و نیز از آفرینش جهان بر اساس هدف و برنامه، و وحدت قوانین حاکم بر این عالم و همچنین وحدت سرچشمه حیات و هستی، و نیز وحدت موجودات در برنامه فنا و مرگ، بحث به میان آمده است.

بخش دیگری از این سوره، از پیروزی حق بر باطل، توحید بر شرک و لشکریان عدل و داد بر جنود ابلیس، سخن گفته شده است.

این سوره با هشدارهای شدید نسبت به مردم غافل و بیخبر از حساب و کتاب آغاز شده، و پایان آن نیز با هشدارهای دیگری در این زمینه تکمیل می گردد.

پیامبرانی که نامشان در این سوره آمده بعضا بیان زندگی و برنامه های مشروحشان در سوره های دیگر ذکر شده است ولی در این سوره بیشتر روی این بخش از حالات انبیاء تکیه شده که آنها هنگامی که در تنگناهای سخت گرفتار میشدند چگونه دست توسل به دامان لطف حق میزدند و چگونه خداوند این بنبست ها را بر آنها میگشود و از طوفان و گرداب نجاتشان می بخشید.

((ابراهیم)) به هنگامی که در آتش نمرود گرفتار شد.

((یونس)) هنگامی که در شکم ماهی فرو رفت.

((زکریا)) هنگامی که آفتاب عمر خود را نزدیک به غروب دید ولی جانشینی نداشت که برنامه هایش را تکمیل کند و همچنین سایر پیامبران به هنگام گرفتاری در طوفانهای سخت.

ثواب قرائت سوره

پیامبر گرامی اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلّم) میفرماید: هر کس سوره انبیاء را بخواند خداوند حساب او را آسان می کند (و در محاسبه اعمالش روز قیامت سختگیری نخواهد کرد) و هر پیامبری که نام او در قرآن ذکر شده با او مصافحه کرده و سلام میفرستد.

امام صادق (علیه السلام) میفرماید: هر کس سوره انبیاء را از روی عشق و علاقه بخواند، با همه پیامبران در باغهای پر نعمت بهشت، رفیق و همنشین می گردد، و در زندگی دنیا نیز در چشم مردم پر ابهت خواهد بود.

فوائد تلاوت سوره

۱) دیدن خوابی خوش

از نبی مکرّم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده: اگر سوره انبیاء را بر پوست آهویی نوشته و هنگام خواب در کنار رختخواب خود قرار دهند در خواب چیزهای خوشایندی می بیند که قلبش بواسطه آن شاد می شود.

۲) درمان بیخوابی

از امام صادق علیه السلام روایت شده: هر کس سوره انبیاء را بر پوست آهویی بنویسد و در کنار رختخواب خود قرار دهد و بخوابد تا وقتی این نوشته از آنجا برداشته نشود از خواب بیدار نمی شود و این دستور برای بیماران و کسانی که به علت افکار یا ترس و بیماری نمی توانند شب بخوابند و بیداری می کشند مناسب است و به اذن خداوند خوب می شود.

۳) درمان درد ران

برای درمان « درد ران پا» امام علی علیه السلام فرموده اند: در ظرف بزرگی از آب گرم بنشیند و دستش را بر جایگاه درد بگذارد و آیه ۳۰ سوره انبیاء را قرائت نماید.

۴) درمان بیماری درد معده

سعد بن سعد از امام کاظم علیه السلام روایت کرده است که روزی ایشان به یکی از یارانشان که از درد معده ناراحت بود فرمود: «مقداری آب بگیر و با این آیه که می گویم تعویذ کن۳ بار بگو: « یریدُ اللهُ بکُمُ الْیسْرَ وَ لا یریدُ بکُمُ الْعُسْرَ» و بعد آیه ۳۰ سوره انبیاء را بخوان، سپس آن آب را بنوش و دستت را روی شکمت بکش، ان شاء الله بهبود خواهی یافت.

۵) آثار ذکر یونسیه آیه ۸۷ : ۷۰ هزار بار بخواند: « لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین» و به هیچ عنوان کمتر نباشد.

برای آزادی از زندان، برآمدن مهمات کلی و جزیی، دور کردن دشمن و از بین بردن حزن و اندوه .
تدبر در سوره انبیا

آیه ۲و۳ : اگرهرپند تازه‏اى از پروردگارتان آمد پس آن را شنیدید در حالى که دلهایتان مشغول است.

آیه ۹ : اگر هر که را خواستیم نجات دادیم پس افراط کاران را به هلاکت رسانیدیم .

آیه ۱۶ و ۱۷ : اگر مى‏خواستیم آسمان و زمین و آنچه را که میان آن دو است به بازیچه بگیریم پس قطعا آن را از پیش خود اختیار مى‏کردیم .

آیه ۱۸ : اگر حق را بر باطل فرو مى‏افکنیم پس بدانید آن را در هم مى‏شکند و بناگاه نابودش می کند .

آیه ۱۹ و۲۱ : اگرهر چه در آسمانها و زمین است براى اوست وکسانى نزد اویند پسبدانید از پرستش وى تکبر نمى ورزند و درمانده نمى‏شوند وشبانه روز بى‏آنکه سستى ورزند نیایش مى‏کنند .

آیه ۲۲ : اگر در زمین و آسمان جز خدا خدایانى دیگروجود داشت پس قطعا زمین و آسمان تباه مى شد و بدانید منزه است‏خدا وند پروردگار عرش از آنچه وصف مى‏کنند .

آیه ۲۴ : اگر به جاى خداوند ، خدایانى براى خود گرفته‏اید پس بگو برهانتان را بیاورید .

آیه ۲۵: اگر ای محمد پیش از تو هر پیامبرى را فرستادیم پس به او وحى کردیم که خدایى جز من نیست و مرا بپرستید.

آیه ۲۶ و ۲۷ و ۲۸: اگر گفتند خداى رحمان فرزندى اختیار کرده پس بدانید منزه است او بلکه فرشتگان بندگانى ارجمندند که در سخن بر او پیشى نمى‏گیرند و خود به دستور او کار مى‏کنند .آنچه فراروى آنان و آنچه پشت‏سرشان است را مى‏دانند و جز براى کسى که خدا رضایت دهد شفاعت نمى‏کنند و خود از بیم او هراسانند .

آیه ۲۹ : اگر هر کس از فرشتگان بگوید من نیزجز او خدایى هستم پس او را به دوزخ کیفر مى‏دهیم.

آیه ۳۱ : اگر در زمین کوههایى استوار نهادیم پس برای اینست تا مبادا زمین اهل آنرا بجنباند و در آن راههایى فراخ پدید آوردیم باشد که راه یابند .

آیه ۴۱ : اگر ای محمد پیامبران پیش از تو نیزمورد ریشخند قرار گرفتند پس بدان کسانى که آنان را مسخره مى‏کردند سزاى آنچه که آن را به ریشخند مى‏گرفتند گریبانگیرشان شد .

آیه ۴۶ : اگر شمه‏اى از عذاب پروردگارت به آن کافران ومشرکان برسد پس خواهند گفت اى واى بر ما که ستمکار بودیم .

آیه ۴۷ : اگرعمل شما هموزن دانه خردلى باشد آن را مى‏آوریم و ترازوهاى داد را در روز رستاخیز مى‏نهیم پس بدانید هیچ کس در چیزى ستم نمى‏بیند و کافى است که ما حسابرس باشیم .

انتخاب و ارسال - سونات