منبع: پژواک

مستحق داشتن شعور، انسان بودن و به هم نوع توجه کردن ودوست داشتن همه انسانها و احترام به همه آنها بي هيچ توقعي
کمک به هم نوع

گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد
وقتی دستی را به یاری می گیری،
بدان که دست دیگرت در دست خداست...
کمک به هم نوع

بخشنده بودن بیش از آنکه توانایی مالی بخواهد
قلب بزرگ میخواهد......
قلب مهربان

یعنی اگر اونها هم موبایل داشتن ترجیح مبیدادن فیلم برداری کنن تا کمک؟؟؟؟
کمک به هم نوع

نگاه کودکان را دوست دارم چون با صداقت است
هيچ دروغـــي درآن راه ندارد
مانندنگاه کودکی که به کودک هم
سن وسالش می نگرد
ولی وجــــدان مادران خفته
چه راحت اورا از این نگاه دور میکنند
کمک به هم نوع

پدرم گفت :
مردم ۲ نوع هستند
بخشنده و گیرنده
گیرنده ها بهتر میخورند
اما بخشندگان بهتر میخوابند . . .
کمک به هم نوع

برای خانه ی همسایه ات هم ، چراغ آرزو کن قطعا حوالی خانه ات روشن تر خواهد شد
احساس مرده

آدم های موفق، همیشه به دنبال فرصت هایی برای کمک به دیگران هستند.
افراد ناموفق همیشه می پرسند : " این کار، چه سودی برای من دارد؟ "
برایان تریسی
کمک به هم نوع

انسان به مقام نیکویی نمی رسد مگر آنکه از بهترین چیزهایی که دارد انفاق کند.
بخشی از وصیتنامه شهید مرتضی افراز
کمک
اشرف مخلوقات ما هستیم،اما متاسفانه باید گفت:کاش از حیوانات بیاموزیم...
کمک به هم نوع
امیر
یکی این یکی اون پست مادر خیلی عالی بودن بازم بزار
انتخاب و ارسال: سونات