از ویکی*پدیا، دانشنامهٔ آزاد

هشت بهشت، عمارت زیبایی در تبریز است که با نام*های: عمارت عشرت آباد، کاخ گلستان، باغ فرهاد و شیرین و باغ شمال مشهور است.
تاریخچه

این عمارت یکی از ابنیه مهم دوره قراقویونلوها، آق قویونلوها، صفویه و به خصوص دوره قاجار بود. جغرافی*نویسان و جهانگردانی که از قرن سوم و چهارم هجری به بعد از تبریز دیدن کرده و مطالبی درباره این شهر نوشته*اند به وجود بناها، کاخ*ها و سرای*های باشکوه و زیبا که غالباً از طرف سلاطین، امراء و وزراء ساخته شده و به نام بانیان خود معروف بوده*اند، اشاره کرده*اند.

برخی از این بناها به مرور زمان از بین رفته و اکنون نشانی از آنها بر جای نمانده* است. برخی هم به صورت ویرانه*هایی در آمده*اند که حکایت از عظمت و شکوه نخستین خود دارند و تعداد بسیار اندکی نیز، به* خاطر نزدیکی زمان احداث و توجه متولیان آنها به صورتی تقریبا سالم باقی مانده*اند.

کاخ هشت بهشت نیز نمونه*ای از این بناها است که اکنون نه* تنها اثری از این کاخ باشکوه باقی نمانده بلکه حتی می*توان گفت که وجود چنین بنای باشکوهی به فراموشی سپرده شده* است.


تاریخ بنا

هشت بهشت که یکی از کاخ*های زیبا و معروف دوره آق*قویونلو بود، در سال ۸۸۸ هجری قمری، به دستور سلطان یعقوب پسر امیرحسن بیک مشهور به اوزون حسن، بنا شد. البته در مورد بانی احداث این کاخ روایت*های متفاوتی وجود دارد؛ چنانچه برخی این کاخ را به اوزون حسن و برخی دیگر به پسرش یعقوب نسبت می*دهند. به هر ترتیب اولین کاخ هشت بهشت، در تبریز و در قرن نهم هجری بنا شده* است.
معماری

این کاخ بر مبنای توصیف*های مندرج در کتاب*ها، عمارتی هشت ضلعی بود که بعدها موسوم به هشت بهشت شد.
توصیف جهانگردان

تاجر ونیزی* که از هشت* بهشت دیدن کرده، در توصیف این باغ و کاخ نوشته* است:
"اکنون که از شرح و وصف و مطالب گوناگون درباره این شهر فارغ شده*ام، می*پندارم که نباید از ذکر کاخ زیبایی که سلطان حسن*بیک بزرگ ساخته بود، غفلت کنم. هر چند پادشاهان سلف او کاخ*های بزرگ و زیبای بسیاری در این شهر ساخته*اند، اما هیچ* یک قابل قیاس با کاخ حسن*بیک نیست و این قصر به مراتب از همه آنها بهتر است. این کاخ چنان باشکوه* است که تا کنون در ایران همانندی نداشته* است. کاخ را در مرکز باغی بزرگ و زیبا، بر روی صفه*ای به ارتفاع یک یارد و نیم و پهنای پنج یارد ساخته*اند. این کاخ را به زبان فارسی هشت* بهشت خوانند که در زبان ما به معنی هشت بخش است، زیرا به هشت بخش مختلف تقسیم شده* است. بلندی آن سی قدم و محیط آن در حدود هفتاد تا هشتاد یارد است و هر بخش به چهار غرفه بیرونی و چهار غرفه درونی تقسیم شده و بقیه کاخ در زیر گنبد مدور فیروزه*فام باشکوهی قرار گرفته* است. کُل کاخ در زیر یک سقف ساخته شده* است. بنایی یک طبقه* است و فقط یک ردیف پلکان تا صفه کشیده شده که از آن طریق شخص بالا می*رود و خودش را به غرفه*های مختلف می*رساند.
کاخ در طبقه هم*سطح زمین، چهار ورودی سراسر میناکاری و زراندود شده دارد و چنان زیبا است که بیان انسان از وصف آن عاجز می*ماند. جلوی هر یک از ورودی*های کاخ، راهی را با سنگ مرمر سنگ*فرش کرده*اند که به صفه منتهی می*شود و در مرکز صفه، جوی آبی با مهارت در دل سنگ*های مرمر تراشیده*اند. پهنای این جوی کوچک، چهار انگشت و ژرفایش نیز چهار انگشت است که به شکل تاک یا مار کنده شده* است. بدین معنی که در یک نقطه می*جوشد و در جوی روان می*شود و پس از عبور از مسیر مارپیچ و مدور به همان جای اول برمی*گردد و به مجرای دیگر می*افتد. سه یارد بالاتر از صفه را با سنگ مرمر ساخته*اند و قسمت*های پایین آن را با گچ*بری و به رنگهای گوناگون درآورده*اند و این منظره از دور مانند آیینه نمایان است."
تزیینات

باز هم جهانگرد ونیزی می*گوید: "سقف تالار بزرگ با لاجورد و آب*طلا به صورت بسیار زیبایی آراسته شده* است و نقوش را چنان زیبا کشیده*اند که چون تصاویر آدمیان زنده می*نمایند. بر روی سقف تصاویری از جنگ*های ایران با بیگانگان که سال*ها پیش از این روی داده* است، نقش شده* است. همچنین بر روی این نقش*ها، تصویر گروهی از سفیران دربار عثمانی در پیشگاه سلطان حسن*بیک در تبریز همراه با متن تقاضاها و جواب*هایی که اوزون حسن به ایشان داده بود، را می*توان دید و همه این مطالب را به خط و زبان فارسی نوشته*اند. تصویر مجالس شکار حسن*بیک را نیز در حالی که بسیاری از امیران درگاه ملتزم رکابش هستند و همه بر اسب سوارند با تازی و شاهین می*توان دید. همچنین بسیاری از جانوران مانند فیل و کرگدن را که همه حکایت از ماجراهایی می*کند که بر وی گذشته* است. بر کف تالار فرش باشکوهی گسترده*اند که ظاهرا از ابریشم است و به سبک ایرانی دارای طرح*های زیباست. این فرش گرد و درست به اندازه کف تالار است. اتاق*های دیگر نیز مفروش است. این تالار نور ندارد و فقط از اتاق*ها روشنایی می*گیرد. با این همه تالار مرکزی دارای مدخل*هایی است که درهای آنها به اتاق*ها و کفش*کن*ها باز می*شود و این اتاق*ها و کفش کن*ها دارای پنجرههای بسیاری است که از آنها نور به داخل می*تابد. هر کفش*کن فقط یک پنجره دارد اما همین یک پنجره به اندازه بدنه اتاق و به صورتی زیبا نصب شده* است.

آنچه هنرمندان چیره*دست بر دیوارها و سقف تالارهای کاخ هشت بهشت نقاشی کرده بودند، در واقع نموداری از اشتیاق سر سلسله دودمان بایندری به شکار و بزم بود. به گفته باربارو در دوران صلح هنگامی که امیر حسن*بیک در پایتخت خویش، شهر تبریز یا اصفهان اقامت داشت برای سرگرمی او و ملازمانش مرتباً بساط سور و سرگرمی گسترده می*شد."

بر مبنای آنچه در اسناد و مدارک آمده* است: کاخ هشت بهشت تبریز در اوایل عهد صفویه نیز قصری شاهانه بود. در دوران شاه اسماعیل اول صفوی که تبریز پایتخت بود در ذکر احوال آن شهریار به دفعات به نام عمارت و باغ هشت* بهشت برمی*خوریم که مراسم شاهانه در آنجا برگزار می*شده* است.
سونات