شما می توانید به کمک قابلیت Timed Reminder تلفن خود را تنظیم کنید تا در زمان معینی جهت یادآوری جلسه، قرار ملاقات و ... زنگ بزند. آلارم یا زنگ هشدار می تواند تنها برای یک زمان از پیش تعیین شده و یا به صورت روزانه (تا زمان لغو) تنظیم شود.
جهت ست کردن زمان یادآور یا زنگ هشدار مانند زیر عمل کنید:
1. ابتدا گوشی را بردارید. (تلفن های SLT وPT)
2. 76 را شماره گیری نمائید.
3. زمان مورد نظر خود را بصورت 12-01 برای ساعت و 59-00 برای دقیقه وارد کنید.
4. جهت انتخاب AM کلید صفر و PM کلید یک را فشار دهید.
5. اگر مایلید تنها یکبار زنگ هشدار به صدا در آید کلید یک و برای تکرار آن به صورت روزانه کلید دو را بفشارید.
6. کلید # را در گوشی های PT زده و در گوشی های SLT به جای آن می توانید کلید صفر را نیز فشار دهید.
7. پس از شنیدن صدای بوق گوشی را روی دستگاه قرار دهید.


جهت فعال سازی زمان یادآور به نکات زیر توجه کنید:
1. مطمئن شوید ساعت دستگاه سانترال شما بدرستی تنظیم شده باشد.
2. برای ست کردن آلارم جدید باید زمانی را که قبلاً تنظیم کرده بودید را پاک کنید.
3. اگر تمام داخلی ها بخواهند آلارم را در یک زمان مشابه ست کنند محدودیتی در تعداد داخلی ها وجود ندارد.

منبع: pfrnco.com