منبع: پايگاه اطلاع رساني دفتر حضرت آيت الله مجتبي تهراني


آیةالله آقا*مجتبی تهرانی (قدس سره)در تاریخ 1391/۰۴/۱۴:
در روایتی حضرت امام صادق(ع) به یکی از یارانشان به نام «عبدالله* بن* سنان» فرموده*اند: «در زمان غیبت، که دسترسی به امام نداری، گاهی در ذهنت راجع به امام شبهه پراکنده می*کنند»
امام می*فرمایند که «من یک دعایی یادتان می*دهم که اگر این دعا را بخوانید، این شبهه*ها در شما اثر نمی*کند» این دعا دعای «غریق» است. یعنی کسی که این دعا را بخواند مانند کسی می*ماند که به*اصطلاح در آب افتاده و دارد غرق می*شود و می*خواهد کسی دستش را بگیرد.
حضرت می*گوید بگوئید: «یَا اللَّهُ یَا رَحْمَانُ یَا رَحِیمُ»، دو جمله است، جمله اوّل؛ نام*های مقدس الهی است، «یَا اللَّهُ یَا رَحْمَانُ یَا رَحِیمُ»، جمله دوم؛ «ثَبِّتْ* قَلْبِی* عَلَی* دِینِکَ»، خدا دستم را بگیر، دلم را بر دینت پابرجا بدار که این شبهه*ها بر من اثر نکند.
عبدالله* بن* سنان می*گوید: آقا این* جملات را فرمودند بعد من بلا*فاصله گفتم: «یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الْاَبْصَارِ ثَبِّتْ قَلْبِی عَلَی دِینِکَ» و در دعای آقا تصرف کردم.
چون آقا گفتند بگو: «یَا اللَّهُ یَا رَحْمَانُ یَا رَحِیمُ یَا مُقَلِّبَ* الْقُلُوبِ* ثَبِّتْ* قَلْبِی* عَلَی* دِینِکَ»، دعایی که آقا گفتند این بود. من «وَ الْاَبْصَارِ» را اضافه کردم. گفتم: «یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الْاَبْصَارِ ثَبِّتْ قَلْبِی عَلَی دِینِکَ»
حضرت به من رو کردند و فرمودند: "درست است که خدا "مُقَلِّبُ الْقُلُوبِ وَ الْاَبْصَارِ" است، اما این جملاتی *را که من می*گویم، بگو و از خودت عبارت اضافه نکن و این «ابصار» را دیگر در آن نگذار.
این روایت، از نظر اعتقاداتتان خیلی مؤثر است.
برای اینکه در زمان غیبت امام زمان (صلوات*الله*علیه)، یک سری شبهات در شما اثر نکند، دستور این است. سند روایت هم خیلی خوب است. پس هر روز بگویید:
«یَا اللَّهُ یَا رَحْمَانُ یَا رَحِیمُ یَا مُقَلِّبَ* الْقُلُوبِ* ثَبِّتْ* قَلْبِی* عَلَی* دِینِکَ»،
دو سه ثانیه هم بیشتر طول نمی*کشد. لذا این* را هر روز بخوانید تا دلتان به امام زمان (صلوات*الله*علیه) قرص شود.


سونات