منبع : ویکی پدیا


96,540,000 متر رگ های خونی در بدن انسان وجود دارد.
60ثانیه طول می کشد تا سلول خون در بدن انسان یک دور کامل بزند
هر انسان در طول مدت زندگی اش به اندازه ی 20 کیلوگرم پوست اندازی می کند.
به طور متوسط،زنان در روز از 7000 کلمه،در حالی که مردان از 2000 کلمه استفاده می کنند.
مغز انسان 20% انرژی بدن را مصرف می کند،در حالی که مغز 2% وزن بدن را تشکیل میبه طور متوسط،هر انسان روزانه 40 الی 100 تار موی خود را از دست می دهد.
دهد.
گاهی اوقات سرعت عطسه بیش از 100 مایل بر ساعت است.
استخوان های ران انسان قوی تر از بتون است.
میکروب ها بیشتر از طریق دست دادن منتقل می شوند تا روبوسی.
تقریباً 550 تار مو در ابروی هر فرد وجود دارد.
قوی ترین ماهیچه در بدن انسان زبان است.
سخت ترین استخوان در بدن انسان، استخوان فک است.
میزان بزاقی که انسان در طول عمر خود ایجاد می کند، حدود 7000 لیتر است.
ارسال : سونات